Erametsaliit leidis riigikassasse 15,5 miljonit eurot lisaraha

Eramets-maksud-tulumaks-metsamaa-müük-erametsaliit

Ajakirjanik Kristiina Viiron kirjutab Metsalehes Eesti Erametsaliidu maksuuuringust, millega leiti võimalus saada riigikassasse 15,5 miljonit eurot lisaraha. Maksumuudatustega oleks võimalik soosida erametsade majandmist, mis tooks ka riigikassasse olulise lisaraha. Sarnane näide on tuua Lätist.

Eesti Erametsaliidu juhi Mikk Linki sõnul uuriti maksumeetmeid, mis elavdaks eraisikute metsamajandamist ning ühtlasi muudaks ka maksustamise nende jaoks õiglasemaks. Mõlema eesmärgi täitmiseks on uuringu koostajad – finantseksperdid Olavi Grünvald ja Ain Veide – pakkunud välja kaks maksumuudatuse versiooni.

Kaks võimalust lisaraha leidmiseks

Esimene neist näeb ette, et praegu ainult FIEdele kohaldatavat 2877eurost nn arvestusliku kulu mahaarvamist metsamaterjali müügist saadud tulult lubataks ka eraisikutele ning seda ka raieõiguse müügi korral. Selle maksemetoodika miinusena toovad Grünvald ja Veide välja võimaluse, et raieid hakatakse planeerima mahaarvamise suuruse järgi ning tulu teenima perioodide kaupa.

Maksumuudatuse teine variant pakub välja võimaluse, et metsa raieõiguse või metsamaterjali müügilt saaks ilma kuludokumente esitamata maha arvata arvestuslikud kulud. Raieõiguse müügi puhul oleks see protsent, mis teenitavast tulust lahutatakse, 25, metsamaterjali müügi korral aga 60. Selle versiooni korral kaotaks riik aastas 1,5 miljonit eurot, kuid võidaks eraisikute majandusaktiivsuse (+10%) pealt 15,5 miljonit aastas.

Lätis kasvatas sarnase erisuse kehtestamine deklareeritavat metsatulu kuue aastaga 3,5 korda – 40 miljonilt eurolt 140 miljoni euroni aastas.

Loe edasi Maalehe Metsalehest.

0Shares