Erametsaliit: Postimees esitas faktivigu

Eesti Erametsaliit teatas, et Postimehes 07.09 ilmunud Eesti Erametsaliitu puudutav uudis sisaldab faktivigu:

7. septembri Postimehes ilmus uudisena Eesti Erametsaliitu puudutav luguRiiklikke toetusi hakkavad saama ainult metsaühistute liikmed. Juhime tähelepanu, et loos on esitatud valeinfot ning esineb faktivigu, mille kohta tegime ka lehetoimetusse pöördumise.

Esiteks on uudise pealkiri eksitav. Jätkuvalt on ka selliseid riiklike toetusi, mida saavad taotleda ühistutesse mittekuuluvad metsaomanikud, näiteks metsa uuendamise toetust, pärandkultuuri säilitamise toetust ja metsamaaparandustööde toetust.

Samuti ei saa pidada õigeks, et kirjutise autor käsitleb  juba  2015. aasta jaanuarist kehtivat korda  kui uut algatust ja seostab seda 1. augustist 2018 (mitte kevadest, nagu artiklis öeldud) erametsaliitu tööle asunud Andres Talijärvega.

Metsaomanikele makstavaid riiklike toetusi reguleerib Keskkonnaministri määrus 14.04.2014 nr 10 “Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord”. Korra § 11 lõike 2 kohaselt saavad metsa inventeerimise ja kava toetust taotleda alates 2015. aastast üksnes metsaühistud.

Lisaks sisaldab uudisena avaldatud lugu mitmeid hinnanguid ning arvamusi, sidumata neid faktidega. Väide artiklist: „Erametsaliit on läbi aegade õigustanud suuri raiemahte ja vastandanud end looduskaitsjatele.“ Erametsaliit ei vastandu looduskaitsjatele, vaid oleme teinud seni ja teeme ka edaspidi keskkonnaühendustega koostööd. Samuti jääb arusaamatuks väide, et erametsaliit on läbi aegade õigustanud suuri raiemahte. Eesti Erametsaliit seisab omanike õiguste eest, et metsamajanduslikke otsuseid saaksid teha omanikud ise, et metsa majandataks jätkusuutlikult ja lähtudes parimatest teadmistest. Seisame ka selle eest, et metsaomanikele hüvitatakse saamata jääv tulu, kui nad ühiskonnale pakutava keskkonnahüve nimel peavad loobuma metsamajandamisest.

Erametsaliitu on koondunud metsaühistud oma liikmete otsusel. Liit ei sekku oma liikmete või metsaomanike otsustesse. Ei sellesse, kas raiuda või mitte, ega ka sellesse, kas olla erametsaliidu liige või mitte. Loomulikult on meie huvi, et kõik Eestis tegutsevad metsaühistud kuuluksid meie organisatsiooni ning seda ei häbene me ka väljendamast. Kuid seostada erametsaliitu kuulumist toetuste saamisega ja raiemahuga on meelevaldne ja eksitav.

0Shares