Erametsanduse toetused aitavad metsa vastutustundlikult majandada

10.01.2013

Metsa eest hoolitsemine tagab uue, tervema metsapõlve sirgumise ja ka loodus- ning pärandkultuuri väärtuste säilimise. Eesti riik toetab metsaomanikke ja ühistuid 2013. aastal ligi 2,9 miljoni euroga.

2. jaanuaril 2013  kinnitas Erametsakeskuse nõukogu  erametsanduse toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise korra 2013. aastaks. Kinnitati ka siseriiklike toetuste voorude eelarved järgmiselt:

1.      Erametsaomanike nõustamise toetus – 500 000 eurot;
2.      Metsaühistu toetus – 450 000 eurot;
3.      Erametsaomanike metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise
toetus – 750 000 eurot;
4.      Metsa uuendamise toetus – 650 000 eurot;
5.      Pärandkultuuri säilitamise toetus – 20 000 eurot;
6.      Konsulentidele metsamajandamise valdkonnas kutsekvalifikatsiooni omistamise
toetus – 1 500 eurot;
7.      Metsamaaparandustööde toetus – 500 000 eurot.

Nõukogu kinnitatud toetuste korras suuri sisulisi muudatusi metsaomanike jaoks ei ole. Muutunud on taotluste esitamise tähtpäevad, infoga saab tutvuda aadressil www.eramets.ee/toetused. Erinevalt varasematest aastatest on erametsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse voorusid kaks (1. märts ja 1. august).

Asjatundlikku nõu ja abi kõigi metsas vajalike tööde puhul osutab metsaomanikule kohalik metsaühistu.Vajalikud kontaktid leiate erametsanduse infoportaalist aadressil https://www.eramets.ee/metsauhistud

SA Erametsakeskus on riigi sihtasutus, mille ülesandeks on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamine.

Pressiteate edastas:

Regina Hansen
metsanduse kommunikatsioonijuht
5275151
regina.hansen@metsaselts.ee

0Shares