Erametsaomanikud taotlesid looduskaitselisi hüvitisi 6,98 mln eest

2. mail lõppenud Natura metsa ning looduskaitseliste piirangute toetuse taotlusvoorus taotleti KIKist looduskaitseliste piirangute järgimise eest hüvitisi enam kui 75 855 hektarile metsamaale. Kokku esitas taotluse 5348 metsaomanikku.

Natura 2000 erametsades elurikkuse soodustamise toetuse taotluse esitas tänavu 4858 metsaomanikku kokku pea 67 500 hektarile. Kõige rohkem taotlusi laekus Harjumaa metsaomanikelt (832), selle järgnesid Saaremaa (607) ja Võrumaa (562). Pindala poolest taotleti kõige enam toetust Võrumaale (9 612 ha), järgnesid Pärnumaa (8 786 ha) ja Valgamaa (8 089 ha).

Kokku esitati Natura toetuse taotlusi ligi 6,5 mln euro eest, millest 2,1 mln eurot taotleti piiranguvööndites ja 4,4 mln eurot sihtkaitsevööndites või piiranguvööndi või hoiuala metsaelupaigas asuva erametsamaa eest.

„Kuna tänavune Natura 2000 võrgustiku alade hüvitise eelarve on 6,2 miljonit eurot, ületab esialgne taotletud summa seda pea 300 000 euroga“ selgitas KIKi metsaosakonna juhataja Gunnar Reinapu. „Tegemist on esmaste andmetega, mis võivad mõnevõrra muutuda taotluste menetlemise käigus ja ka seetõttu, et võtame erandkorras arvesse kuni taotlusperioodi lõpuni Keskkonnaameti poolt EELISesse kantud muudatusi metsaelupaikade inventeerimise andmetes. Siiski peaksid metsaomanikud arvestama võimalusega, et piiranguvööndi määraga toetatava metsamaa toetussumma võib tulla tänavu tõenäoliselt oodatud 60 eurost hektari kohta mõnevõrra väiksem,“ lisas Reinapu. „Kui eelarvest ei jagu, siis vähendatakse toetuse määra Natura alal piiranguvööndis või hoiualal, kus ei asu metsaelupaik ning piiranguvööndiks või hoiualaks projekteeritaval alal.“

Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetuse taotluse esitas 490 metsaomanikku. Kokku taotleti toetust ca 8400 hektarile kogusummas 503 275 eurot. Piirangute toetuse puhul rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused.

Ka selle toetuse puhul laekus kõige enam taotlusi metsaomanikelt, kelle elukohaks või tegutsemisaadressiks oli Harjumaa (90), järgnesid Tartumaa (60) ja Viljandimaa (58). Pindala poolest taotleti piirangute toetust kõige enam Ida-Virumaale (1 288 ha), Harjumaale (929 ha) ja Lääne-Virumaale (899 ha).

Kui mullu esitati piirangute hüvitamise toetuse taotlemiseks 444 taotlust, siis tänavu laekus neid juba 490. „Piirangute toetus lisandus siseriikliku toetusena 2022. aastal. Kuna tegemist on üsnagi uue toetusega, mida metsaomanikud said taotleda alles teist korda, siis on esitatud taotluste arvu kasv täiesti ootuspärane ning ilmselt kasvab see lähiaastatel mõnevõrra veelgi,“ selgitas Reinapu.

Taotlejal on õigus tänavuse taotlusperioodi jooksul KIKile esitatud toetustaotluse osas esitada muudatusi metsamaa ja selle piiride kohta (nt lisada või eemaldada alasid) kuni 15. juunini 2023.

Kuni 2. maini muutunud kaitsealade ning metsaelupaikade andmetest lähtuv toetusõiguslike metsaalade kaart Maa-ameti kaardirakenduses on planeeritud uuendada 31. maiks.

KIK teeb looduskaitseliste piirangute toetuse otsused hiljemalt käesoleva aasta detsembris ning Natura metsa toetuse otsused hiljemalt järgmise aasta märtsiks.

Järgmine toetuse taotlemise võimalus on 2024. aasta aprillis.

 

Natura metsa toetuse taotlemine maakonniti:

Metsaala asukoha maakond Sihtkaitsevöönd (ha) Piiranguvöönd (ha)
Võru maakond 1 589 8 022
Pärnu maakond 5 093 3 693
Valga maakond 1 838 6 251
Harju maakond 3 170 4 215
Saare maakond 5 146 1 766
Rapla maakond 4 170 2 142
Lääne-Viru maakond 2 268 2 902
Lääne maakond 2 592 1 137
Järva maakond 1 849 1 141
Tartu maakond 1 138 922
Viljandi maakond 1 195 566
Hiiu maakond 965 779
Ida-Viru maakond 966 281
Põlva maakond 231 678
Jõgeva maakond 624 137
Kokku 32 834 34 633

 

Looduskaitseliste piirangute toetuse taotlemine maakonniti:

Metsaala asukoha maakond Taotletud pindala (ha)
Ida-Viru maakond 1 288
Harju maakond 929
Lääne-Viru maakond 899
Rapla maakond 809
Jõgeva maakond 761
Viljandi maakond 683
Valga maakond 678
Järva maakond 512
Võru maakond 430
Tartu maakond 402
Pärnu maakond 349
Saare maakond 301
Põlva maakond 170
Lääne maakond 125
Hiiu maakond 53
Kokku 8388

 

0Shares