Erametsaomanikud taotlesid looduskaitselisi hüvitisi 6,99 miljoni eest

Lõppenud Natura metsa ning looduskaitseliste piirangute toetuse taotlusvoorus taotleti KIKist hüvitisi enam kui 77 966 hektarile metsamaale. Kokku esitas taotluse 5311 metsaomanikku. Looduskaitselisi hüvitisi taotlesid erametsaomanikud kokku 6,99 miljoni euro eest.

„Võrreldes eelmise aastaga on huvi samal tasemel. Eelmisel aastal esitas taotluse 5348  metsaomanikku kokku pea 75 855 hektarile, kokku 6,98 miljoni ulatuses,“ selgitas KIKi metsaosakonna toetuste üksuse juht Piia Kiivramees.

Natura 2000 erametsades elurikkuse soodustamise toetuse taotluse esitas tänavu 4834 metsaomanikku kokku 69 409  hektarile. Taotlusi esitati kokku 6,48 miljoni euro eest, millest 2,28 mln eurot taotleti piiranguvööndites ja 4,2 mln eurot sihtkaitsevööndites või piiranguvööndi või hoiuala metsaelupaigas asuva erametsamaa eest. Pindalalt taotleti kõige enam toetust Võrumaale (9 767 ha), järgnesid Pärnumaa (8 832 ha) ja Valgamaa (8 281 ha).

Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetuse taotluse esitas 477 metsaomanikku. Kokku taotleti toetust 8557 hektarile kogusummas 513 449 eurot. Pindalalt taotleti piirangute toetust kõige enam Ida-Virumaale (1 424 ha), Lääne-Virumaale (1 040 ha) ja Harjumaale (886 ha).

Taotlejal on õigus tänavuse taotlusperioodi jooksul KIKile esitatud toetustaotluse osas esitada muudatusi metsamaa ja selle piiride kohta (nt lisada või eemaldada alasid) kuni 15. juunini 2024.

KIK teeb looduskaitseliste piirangute toetuse otsused hiljemalt käesoleva aasta detsembris ning Natura metsa toetuse otsused hiljemalt järgmise aasta märtsiks.

Järgmine toetuse taotlemise võimalus on 2025. aasta aprillis.

Natura metsa toetuse taotlemine maakonniti:

Metsaala asukoha maakond           Sihtkaitsevöönd (ha)             Piiranguvöönd (ha)

Võru maakond                                   1 755                                      8 012

Pärnu maakond                                  4 817                                      4 016

Valga maakond                                  1 771                                      6 510

Harju maakond                                  3 062                                      5 022

Saare maakond                                  4 898                                      1 883

Rapla maakond                                  3 819                                      2 708

Lääne-Viru maakond                         2 127                                      3 234

Lääne maakond                                 2 312                                      1 544

Järva maakond                                   1 635                                      1 498

Tartu maakond                                   1 072                                      1 119

Viljandi maakond                              1 197                                      618

Hiiu maakond                                    828                                         928

Ida-Viru maakond                             1 086                                      277

Põlva maakond                                  301                                         622

Jõgeva maakond                                626                                         116

Kokku                                               31 304                                    38 105

 

Looduskaitseliste piirangute toetuse taotlemine maakonniti:

Metsaala asukoha maakond           Taotletud pindala (ha)

Ida-Viru maakond                              1 424

Lääne-Viru maakond                         1 040

Harju maakond                                  886

Jõgeva maakond                                789

Viljandi maakond                              727

Valga maakond                                  668

Rapla maakond                                  640

Järva maakond                                   569

Võru maakond                                   464

Pärnu maakond                                  439

Tartu maakond                                   379

Põlva maakond                                  168

Saare maakond                                   165

Lääne maakond                                  153

Hiiu maakond                                    47

Kokku                                                8577

0Shares