Esmaspäevast võetakse raietega rahulikumalt

RMK teatas, et esmaspäeval algab riigimetsas raierahu. Raiemahud on kevadeti väiksemad ka erametsades.

Kevadine raietööde peatamine on riigimetsas saanud traditsiooniks, RMK on kevadsuvist raierahu pidanud alates 2002. aastast. Raierahu kehtestamisega välditakse eelkõige vanades metsades elavate lindude ja loomade häirimist sigimisperioodil.

„Sarnaselt varasematele aastatele toimetame sel ajal riigimetsas edasi, kuid keskendume noore metsa hooldamisele ja uue metsapõlve rajamisele, millega tegeleb sel pingelisel ajal 1700 metsaistutajat. Samuti teeme töid, mis on vajalikud teede, sihtide ja kuivenduskraavide korrashoiuks ning pinnaste tahenemisel jätkame ka puidu kokkuvedu juba raiutud lankidelt,“ selgitas RMK juhatuse liige Tavo Uuetalu.

RMK töötajad korraldavad raierahu perioodil metsaistutust, noorendike hooldamist, metsasihtide, -teede ning kuivendussüsteemide korrastamist.

Erametsades üldist raierahu ei kehtestata, kuid metsaomanike sõnul on kevadised raiemahud nagunii väiksemad ning pigem tegeletakse lähikuudel metsaistutustöödega.

 

1Shares