Hardi Tullus: lageraie alternatiivid – miks me neid ei kasuta?

Postimehe arvamusküljel selgitab Eesti Maaülikooli metsakasvatuse professor Hardi Tullus, miks oleks kasulik varuda puitu turberaietega, mis on looduslähedane ja säästlik metsa majandamise viis.

Lageraie on omandanud ühiskonnas negatiivse varjundi, kuigi selle mõju Põhjamaade okas- ja segametsades on üpris sarnane loodusliku tulekahjuga. Metsanduse pikaajalisel praktikal on pakkuda ka teisi võtteid küpsest metsast puidu varumiseks ja uue metsa kasvama saamiseks, seda looduslähedasel põhimõttel. Peamisteks lageraiele alternatiivseteks metsa uuendamise võteteks on turberaied ja valikraie, mille soodustamine on ka praegu riigikogus arutlusel olevate metsaseaduse muudatuste üks tähtsamaid metsapoliitilisi suundi.

Maaülikooli metsateadlaste pakutavad muudatusettepanekud leevendavad neile raieviisidele seni kehtivaid piiranguid eesmärgiga suurendada turberaiete ja valikraie populaarsust ning tagada teadustulemustele tuginedes nende raieviiside senisest suurem edukus metsade uuendamisel ja uue metsa kasvatamisel.

Loe Postimehe artiklist täpsemalt, milliseid soovitusi metsandushariduse pakkumise osas maailma 100 parima ülikooli hulka kuuluva Eesti Maaülikooli metsateadlased turbe- ja valikraie osas annavad.

 

0Shares