Hea ja tarbijasõbralik energia tuleb metsast

Kõik teavad, et inimene saab end metsas end vaimselt ja emotsionaalselt laadida. Teisalt on aga mets koht, kus päikeseenergia muutub selliseks energiaks, mida meie saame kasutada oma igapäevavajaduste jaoks ehk soojusenergia tootmiseks. See toimub inimese elueaga võrreldava perioodi jooksul, mis tähendab, et selline energia on taastuv, puhas ja seetõttu hea.

Elektri ja soojuse koostootmisel Eestis pole hakkpuidule alternatiive, see on rahaliselt kõige soodsam ja samas keskkonnasõbralik. Katlamaja üleviimine hakkpuidule võimaldab langetada soojusenergia hinda tarbijale keskmiselt 20-30%. Riisipere katlamaja rekonstrueerimise järel vähenes kütte hind tarbijale koguni 33%. „Enne renoveerimist maksis soojusenergia tarbijale 81.30, praegu on see 54 eurot mWh,” ütles AS Nissi Soojus juhatuse liige Jaanus Teder. Vaata ka videot!

Energiatootmise ressurss on nendes metsades, mis tänapäeval erilist kasutamist ei leia, nagu üleküpsenud haavikud ja hall-lepikud. Eestis on kõiki raiepiiranguid arvestades piisavalt madalakvaliteedilist metsa ja raiejäätmeid, et kogu Eesti hakkpuiduga ära kütta. Et aga optimaalne energiabilanss sisaldab alati erinevaid energiaallikaid, võiks hakkpuit moodustada kuni poole Eesti energiavajadusest.

Hakkpuidule võiks üle viia need katlamajad, mis kasutavad praegu kerget kütteõli või põlevkiviõli, aga ka need, mis kasutavad imporditavat maagaasi. Kodumaist energiametsa kasutades jääb see meie maapiirkondade arengut toetama, samas kui näiteks maagaasi kütteks kasutades viime Eestist aastas üle 100 miljoni euro välja.

Pikemat kirjutist hakkpuidust saate lugeda SIIT ja Maalehe Metsalehe paberväljaandest.

Lisainfot puiduenergia kohta leiate portaalist eramets.ee.

 

0Shares