Hooldusraie toetust saab varasemast suurema ühikuhinnaga

Metsaomanikele mõeldud hooldusraie toetuse ühikuhind suureneb ning uus toetusmäär kehtib juba käimasolevas metsameetme toetusvoorus. Kuigi taotlust esitades kuvatakse taotlejale hetkel veel vana toetusmäär, rakendatakse uut määra automaatselt ning taotleja ise täiendavalt midagi tegema ei pea.

2022. aastast on metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise toetuse hooldusraie ühikuhind metsaomanike kaupa diferentseeritud. Füüsiliste isikute puhul tõusis toetuse ühikuhind 159 eurolt 215 euroni hektari kohta (35%) ning juriidilistele isikutele kasvas ühikuhind 159 eurolt 165 euroni (4%). Sama põhimõte laieneb metsaühistu liikmetele – kui metsaühistu liige on füüsiline isik, sh FIE, siis on hooldusraie ühikuhind 215 eurot. Kui metsaühistu liige on aga juriidiline isik või metsaühistu teeb hooldusraiet metsaühistu omandis oleval metsamaal, siis on hooldusraie hind 165 eurot hektari kohta.

Meetme 2022. aasta sügisese taotlusvooru eelarve on 2 316 000 eurot, mis on võrreldes varasemate aastate keskmisega suurem ja katab seega hooldusraie kõrgenenud maksumuse.

Metsaomanikel on võimalik toetust taotleda 6. oktoobrini 2022. Taotlusvoorus võib hooldusraieks küsida toetust ka metsamaale, kuhu on programmiperioodil 2014–2021 seda juba küsitud.

0Shares