Ilmus erametsanduse aastaraamat Eramets 2013-2016

Erametsakeskuse kontorist saab nüüd küsida trükisooja erametsanduse aastaraamatut Eramets 2013-2016.

Viio Aitsami poolt koostatud aastaraamat võtab kokku erametsanduse põletavamad teemad ning annab ülevaate erametsades aastatel 2013-2016 toimunud kiiretest ja positiivsetest muutustest. Oma mõtteid erametsanduse ja metsaomanike hetkeolukorra ja viimaste aastate arengute kohta jagavad riigi esindajad, erametsanduse ja metsaühistute eestvedajad ning metsaomanikud.

Millised teemad neid aastaid erametsanduses enim iseloomustavad? Siin mõned märksõnad:

  • 2013. aasta: jahiseadus, jahindusnõukogud, metsaseaduse muudatused, metsaühistute ühine taimehange
  • 2014. aasta: e-metsateatis, tüütud helistajad, looduskaitse, puidu ühismüük
  • 2015. aasta: metsauuendus ja metsataimede nappus, kaubamärk Metsaühistu, EL metsastrateegia
  • 2016. aasta: 10 000 ühistuliiget, energiapuit, metsa majandamise tulukus

Aastaraamatu ja teiste Erametsakeskuse väljaannetega saab elektroonilisel kujul tutvuda erametsaportaalis www.eramets.ee/info/trukised.

0Shares