Jaanus Remm: Eesti vajab uut tüüpi looduse kaitsmise alasid

Jaanus ja Piret Remm (OÜ Rewild) kirjutavad Eesti Päevalehes looduse kaitsmisest taristute rajamisel. Nad küsivad, mis kasu on ökoduktidest, kui kõrval tehakse lageraiet või peetakse jahti.

Eesti suurte maanteede ja planeeritava Rail Balticu üks osa on ulukitunnelid ja ökoduktid. Loomadele liikumiskoridoridena valminud kallid ehitised ei toimi aga tõhusalt, kui ökodukti ehk rohesilla otstes tehakse samal ajal lageraiet. Samuti siis, kui ümbruskonna planeering ei võta arvesse loomade liikumise eripära.

Oleme jõudnud järeldusele, et Eesti vajab uut tüüpi looduse kaitsmise alasid, nimetagem neid näiteks rohetaristu piiranguvööndiks. Rohetaristu on inimese tehtud ehitised ja muud rajatised, mis peaksid tagama soodsad tingimused elurikkusele ja looduse heale käekäigule, olgu siis ühele liigile või kogu ökosüsteemile.

Ilmekas näide rohetaristust on suurulukitele mõeldud ökodukt, aga ka ulukitunnel. See on spetsiaalne koht maanteel või raudteel, mille kaudu pääsevad metsloomad ohutult ühelt poolt teed teisele.

Maantee takistab oluliselt mõne loomaliigi liikumist juba liikluskoormuse korral, mis ületab mõnd tuhandet sõidukit ööpäevas. Tallinna-Tartu maanteel on keskmine liiklussagedus Vahe-Eesti metsade piirkonnas aga kordi suurem ehk ligi 9000 sõidukit ööpäevas. Vahe-Eesti on metsade- ja sooderohke vöönd, mis ulatub läbi Eesti, Lahemaa põhjarannikult kuni Liivi lahe ja Läti piirini. See on paljudele metsloomadele oluline elupaik, millega lõikuvad kolm Eesti suuremat maanteed: Tallinna-Narva, Tallinna-Tartu ja Tallinna-Pärnu-Ikla.

Suured metsloomad ületavad maanteid isegi siis, kui liiklussagedus on suur, seades nii liiklejad kõrgendatud ohtu. Eesti teedel registreeritakse igal aastal 20003000 sõiduki kokkupõrget loomaga. Suurulukite, nagu põdra, karu, hirve, metssea jt puhul on igas sellises õnnetuses kaalul mitte ainult looma elu ja sõiduki saatus, vaid ka inimese elu ja tervis.

Lahendusena tuleb mängu rohetaristu. Kui suunata metsloomad teisele poole teed sõidukitega eri tasandil, st maantee kohalt või alt, on välistatud liiklusõnnetused ning tee eri pooltel elavad loomapopulatsioonid on paremini seotud. Võidab nii loodus kui ka liiklus.

Loe edasi Eesti Päevalehest.

0Shares