Järgmisel aastal tõuseb maaomanikele makstav looduskaitsepiirangute kompensatsioon

Valitsus kinnitas järgmise aasta eelarve, milles on ette nähtud elurikkuse kaitseks kehtestatud looduskaitsepiirangute kompensatsiooni tõus maaomanikele. Natura 2000 võrgustiku aladel ja väljaspool võrgustikku asuvate looduskaitsealade sihtkaitsevööndis, kus metsaraie on keelatud, hakkavad maaomanikud järgmisest aastast senise 110 euro asemel saama toetust 134 eurot hektari kohta.

Uus kõrgem toetusmäär hakkab kehtima alates järgmisest taotlusvoorust. Looduskaitseliste hüvitiste maksmiseks on järgmise nelja aasta jooksul ette nähtud 4,8 miljonit eurot ehk 1,2 miljonit eurot aastas lisaks. Natura toetustele vastavat erametsa on Eestis 89 909 ha ja sellest 80 protsendile on toetusi ka taotletud. Toetuste jagamist metsaomanikele korraldab Erametsakeskus.

Erametsaomanikule hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

0Shares