Jõgevat soojendab taas biokütus

POSTIMEES ONLINE, Risto Mets:
AS Eraküte avab kolmapäeval Jõgeval uuendatud katlamaja, mis kasutab üha kallineva maagaasi asemel kohalikku hakkepuitu. Firma lubab, et soojusenergia muutub tarbijatele soodsamaks.

Seni töötas Jõgeva katlamaja imporditava maagaasiga, mis hoidis soojuse hinda keskmisest kõrgemal tasemel, tõdes AS Eraküte juhatuse esimees Priidu Nõmm. Hakkepuidu kasutamine võimaldab müüa sooja soodsamalt: esialgse prognoosi järgi langeb soojuse piirhind juba sel küttehooajal viiendiku võrra.

Rekonstrueerimistööde käigus paigaldati katlamajja 6 MW võimsusega biokütusel töötav katel koos eelkolde ning abiseadmetega, ehitati biokütuse ladu ning korrastati katlamaja hoone ja territoorium. Uus biokatel katab Jõgeva linna kaugkütte baaskoormuse ning maagaasil töötavaid katlaid kasutatakse tipukoormustel või tagavaravõimsusena. Ümberehitus läks maksma 1,4 miljonit eurot.

Hakkepuitu kasutati Jõgeval kütmiseks ka paarikümne aasta eest, kuid ühel hetkel otsustati mugavama maagaasi kasuks.

Lisaks investeeringutele tootmisesse remondib Eraküte ka jaotusvõrku. Möödunud suvel asendas ettevõte ligi 200 meetrit amortiseerunud soojustrassi eelisoleeritud torustikuga. Uued soojustrassid said lasteaed Karikakar ja korteriühistu Aia 52.

2015. aastal kavatseb Eraküte asendada veel 1000 meetrit vana soojustorustikku.

0Shares