Keskkonnaagentuur hindas Soomaa raie rahuldavaks

Sakala:

​Keskkonnaagentuuri kontroll näitas, et Soomaal eelmisel nädalal suuri vaidlusi tekitanud raie on tehtud rahuldavalt, aga kontrollijates tekitas kahtlusi puude vanuse kirjeldamine piiripealsetes olukordades.

Keskkonnaagentuuri kontrolli tulemusena selgus reedel ameti kommunikatsioonijuhi Valdo Jahilo sõnutsi, et metsakorraldaja tööd võib pidada rahuldavaks ja suuri vigu ei esinenud. «Siiski tekkis mitme eraldise puhul kahtlus, ehk on piiripealsetes olukordades metsa kirjeldatud nii, et võimaldada raiet maksimaalses lubatud mahus,» ütles Valdo Jahilo. Kontroll tuvastas, et paljudel kinnistu eraldistel on tehtud veer- ja harvendusraied, mistõttu mets on inventuuri ajaga võrreldes väga palju muutunud. “Seetõttu ei olnud osal metsaeraldistest enam võimalik hinnata, kas metsakorraldaja kirjeldatud näitajad olid inventuuri ajal õiged,” nentis Jahilo.

Keskkonnaameti Lõuna regiooni looduskaitse juhtspetsialist Kaili Viilma sõnul on amet selle metsatüki ajalooga üsna hästi kursis. “See on kunagi olnud põllumaa ja me teame ligilähedaselt, millal see on metsastunud. Selle tõttu kipume arvama, et hilisemad andmed on tõesemad kui need, mis olid eelmises metsamajandamise kavas. Seal olid need vanused pigem üles hinnatud,» rääkis Viilma Sakalale.

Kodanikuliikumine Eesti Metsa Abiks esitas eelmisel nädalal keskkonnainspektsioonile ja keskkonnaagentuurile avalduse, paludes Soomaal raie viivitamata peatada ja tellida uus, auditeeritud inventeerimine, mis hoiaks ära edasise keskkonnakahju.

Loe täismahus artiklit Sakalast.

0Shares