Keskkonnakomisjon toetas kevadise raierahu kehtestamist

Riigikogu pressiteenistus:

Riigikogu keskkonnakomisjon toetas põhimõtet, et metsa uuendusraie tuleks keelustada loomade sigimisperioodil loomastiku ja ökoloogilise mitmekesisuse kaitseks.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul on raierahu vajalik loomastiku kaitsmiseks looduse tärkamise perioodil. Ka käesoleval ajal on valdkonna eest vastutava ministril õigus oma määrusega piirata mitme rindega puistus ja segapuistus raie tegemist.  Vakra selgitas, et Riigimetsa Majandamise Keskus on aastaid küll kehtestanud raierahu kevadperioodil, reeglina ajavahemikus 15. aprill kuni 15. juuni, mil on raierahu huvides uuendusraie tegevus riigimetsades keelatud. „Et reeglit järgiksid kõik metsaomanikud, soovime seadusesse lisada uue sõnastuse, mis ütleb konkreetselt, et millal ja mis tingimustel metsaraiet teostada pole lubatud.,“ märkis Vakra. „Raierahu järgivad juba täna paljud erametsaomanikud, kuid mitte kõik. Seepärast on mõistlik see põhimõte kehtestada seaduse tasemel ja selleks anname ministeeriumile sügiseni aega konkreetsete reeglite väljatöötamiseks.“ ütles Vakra.

Raierahu eesmärk on kaitsta keskkonda looduse tärkamise perioodil, et oleks tagatud linnustiku, loomastiku ja metsamuldade kaitse ning väheneks seenhaiguste levik. Kaitset vajavad vanades okaspuumetsades elutsevad õõnespesitsejad linnud nagu kakud, kullilised ja maaspesitsevad kanalised. Raierahu perioodil on võimalik tegeleda metsaistutuse, noorendike hooldamise ja metsasihtide puhastamisega, selgitas Vakra.

Keskkonnakomisjon otsustas saata EKRE fraktsiooni algatatud metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (420 SE) Riigikogu täiskogu istungil esimesele lugemisele 7. juunil.

0Shares