Keskkonnakomisjonis arutlusel olukord metsas

hooldusraie, usewood

Riigikogu keskkonnakomisjoni teatel on nende tänasel istungil tähelepanu keskmes olukord Eesti metsamajanduses. Arutlusel on Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu ning Eesti Erametsaliidu ühispöördumine.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul on teema aktuaalne seoses keeruliste ilmastikuoludega, mille tõttu on raskendatud metsaülestöötamine ja puidu metsast välja vedamine.

Oluline hoida looduskeskkonda

„Komisjoni istungil analüüsime Eesti metsaraie hetkeolukorda koos asjassepuutuvate asutuste ja organisatsioonidega. Metsa töötlejatel on probleeme lepingute täitmisega, sest raietöid ei ole võimalik suurte vihmasadude ja üleujutuste tõttu teha. Samuti on teed vee all ja need on kohati muutunud läbimatuteks. Oluline on tagada, et need, kes siiski metsa üles töötlevad, ei hävitaks looduskeskkonda,“ ütles Vakra.

Lätis eriolukord juba paar nädalat tagasi

Komisjoni aseesimehe Kalle Pallingu sõnul otsustati Lätis paar nädalat tagasi, et tegu on üleriigilise loodusõnnetusega seoses pehme pinnasega metsades, kus halvad ilmastikutingimused takistavad puidu väljavedu ja tarnimist tootjatele. „Peame saama ülevaate olukorra kohta Eesti metsas ja puiduturul ning astuma vajalikud sammud,“ ütles Palling.

Lisada kindlustunnet

Komisjoni liige Andres Metsoja märkis, et kindlasti annaks teema käsitlemine kindlustunde investoritele ja metsa majandajatele pankade ja kindlustusseltsidega keerulises olukorras kokkulepeteni jõudmiseks.

Komisjonile on ühispöördumise saatnud ka Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit ning Eesti Erametsaliit seoses erakorraliste ilmastikutingimustega, mis takistavad metsamajanduse tavapärast toimimist.

Keskkonnakomisjoni istungile on kutsutud Eesti Erametsaliidu, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, Keskkonnaministeeriumi, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajad

0Shares