Keskkonnaühendused andsid puiduenergia toetusskeemi Euroopa Kohtusse

eramets, pellet, puitkütus, graanul

Keskkonnaühendused andsid puiduenergia toetusskeemi Euroopa Kohtusse, kuna nende hinnangul kätkeb Euroopa Liidu uuendatud taastuvenergia direktiiv endas metsade hävingut ja kasvuhoonegaaside heitmete tõusu, soodustades metsapuidu põletamist energiaallikana, teatas kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks.

Hagejad on pärit Eestist, Prantsusmaalt, Iirimaalt, Rumeeniast, Slovakkiast ja USA-st. Kohtuasi põhineb juba läbi viidud raietel ja biomassi põletamise kahjulikul mõjul, samuti eeldusel toetuste tõstmise kestes edaspidi tekkivast kahjust.

Hagejad tahavad tühistada taastuvenergia direktiivi metsabiomassi klauslid, et metsapuidu põletamist ei saaks enam Euroopa Liidu liikmesriikide taastuvenergia eesmärkide täitmiseks ja toetuste saamise raames läbi viia.

Hagejate hinnangul paiskavad puitu põletavad elektrijaamad atmosfääri energiaühiku kohta rohkem süsinikku kui söe-elektrijaamad.

 

0Shares