KIK toetab 5 miljoni euroga 49 keskkonnaprojekti

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) nõukogu otsustas toetada keskkonnaprogrammist 49 projekti kokku 5 miljoni euroga, teatab BNS.

Toetust saanud 49 projekti seas olid nii KIK-i tänavuse keskkonnaprojektide teise taotlusvooru projektid kui ka voorude välisel ajal esitatud projektid, ütles KIK-i kommunikatsioonijuht Elina Kink BNS-ile.

Projekte on atmosfääriõhu kaitse, jäätmekäitluse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, looduskaitse, maapõue, metsanduse ja veemajanduse valdkondades. Suurimad toetussummad lähevad veemajandusse, ehk kokku 1,3 miljonit eurot. Järgnevad 940 000 euroga metsandus, 910 000 euroga atmosfääriõhu kaitse ning 730 000 euroga jäätmekäitlus.

Suurimat toetust sai Erametsakeskuse erametsaomanike ja erametsanduse ühistegevuste toetamise projekt 700 000 euroga.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, süsihappegaasi kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Seitsmeteistkümne aastaga on riik KIK-i kaudu toetanud ligi 20 000 keskkonnaprojekti enam kui 1,2 miljardi euroga.

0Shares