KIK suunas 2014. aastal keskkonnaprojektidesse välisraha 121 miljonit eurot

SA KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS pressiteade:

Riik toetas KIKi vahendusel struktuuritoetuste ja CO2 kvoodimüügi rahast möödunud aastal Eesti keskkonnaprojekte kokku 121 miljoni euroga. Suurimad väljamaksed tehti veemajandusprojektidele.
2014. aastal valmisid veemajandusprojektid Põltsamaal, Harkus, Paides, Toilas, Pärnus ning teistes Eesti maakondades.
Projektide elluviijad kasutasid aktiivselt omaosaluse katmise võimalusena sihtotstarbelist laenu. 2014. aasta lõpuks oli KIKi laenuportfelli maht kasvanud 114 miljoni euroni.
„Oleme seitsme aasta jooksul toetanud puhta joogivee ja kaasaegsete kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamist ligi 472 miljoni euroga, tänu millele on 100 tuhande inimese elutingimused paremad ning keskkond puhtam,“ ütles KIKi juhatuse liige Andrus Kimber. Tema sõnul jätkub veemajandusprojektide toetamine ka alanud rahastusperioodil.
2014. aastal algasid ka ehitustööd 7 Eesti linna tänavavalgustuse uuendamiseks ning Tallinna trammitaristu kaasajastamine, mis mõlemad parandavad suure hulga inimeste elukeskkonda.
CO2 kvoodimüügi raha suunati möödunud aastal keskkonnaprojektidesse 59 miljonit eurot, millest üle poole ehk 31 miljonit eurot läks koostootmisjaamade ja katlamajade rajamiseks ning soojustrasside uuendamiseks.
2014. aasta lõpuks oli KIK rahastamisperioodiks 2007-2013 mõeldud 789 miljonist eurost välja maksnud 683 miljonit (87%). Toetuste rakendamisega seotud rikkumiste määr oli alla 0,05%, mis on Eesti rakendusüksuste hulgas üks parimaid näitajaid.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist viieteistkümne aastaga toetust saanud üle 17 tuhande projekti.
Lisainfo:

ELINA KINK
kommunikatsioonijuht

Keskkonnainvesteeringute Keskus
Narva mnt 7A
Tel: 627 4330
Faks: 627 4170
GSM: +372 5687 5797
www.kik.ee/facebook
www.kik.ee

0Shares