Kodanikuliikumine ja Keskkonnainspektsioon sõlmisid koostöölepingu

Detsembris sõlmisid kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks ja Keskkonnainspektsioon vaba tahte koostöölepingu, mille eesmärgiks on ühendada mõlemapoolsed jõupingutused metsaõigusnormide rikkumiste vastu võitlemisel.

Kodanikuühendus on võtnud lepinguga endale ülesandeks edastada Keskkonnainspektsioonile ainult neid esmase kontrolli läbinud teateid, mille kohta kodanikuühendusel on avaliku info alusel olemas põhjendatud teadmine ja veendumus toimepandud võimalikust õigusrikkumisest.

Keskkonnainspektsioon omalt poolt kaasab vajadusel ja võimalusel ühenduse liikmeid metsanduslikku ja looduskaitselisse tegevusse ning võtab prioriteetsetena kodanikuühenduse poolt esmaselt kontrollitud teateid ja kaebusi võimalike rikkumiste kohta.

0Shares