Kogenud metsakorraldaja määrab puu vanuse silma järgi

Eramets, metsaomanik, hooldusraie

MENU.ERR.EE:

Lauri Salumäe on üks 239 metsakorraldajast Eestis, kel on eksam läbitud ja vastav kutsetunnistus taskus. Tema tehtud kava järgi saab metsaomanik otsustada, milliseid töid oma metsas teha. Kõik metsaomaniku takseerkirjeldust tellima ei pea, aga need küll, kes plaanivad metsamajandamisega tegeleda. Lauri on metsi takseerinud 18 aastat ja õige inimene, kellelt uurida, mida metsakorraldaja töö endast kujutab.

Mille järgi Lauri puu vanust määrama hakkab? “Üldiselt välimuse järgi. Metsakorraldaja ütleb kogemusega juba ära, et kui vana puu on.”

“Võime puurida ka, siis saame lugeda aastarõngaid.” Juurdekasvupuuri kasutab Lauri üldselt vähe.

“Mõnikord harva. Koore järgi on põhiline vanuse määramine silmamõõdulisel takseerimisel. Ta muutub rõmelisemaks. Tulevad vaod sisse,” selgitas Lauri.

Lauri on selle ameti peal olnud 18 aastat. “Mul on käidud läbi üle 3000–4000 hektari.”

ERR Menu portaali videost saab näha, kuidas mõõdab metsakorraldaja puistu tagavara.

0Shares