Labidaga istutusaugu tegemist ei loeta maapinna ettevalmistamiseks

SA Erametsakeskus:

Mais toimunud toetuste infopäevadel kerkis üles küsimusi maapinna ettevalmistamise mõiste kohta. Selgus, et mõnel juhul on selle töö sisu valesti tõlgendatud. Maapinna ettevalmistamist toetatakse nii metsameetme- kui metsa uuendamise toetuse raames. Et vältida mitteabikõlblikele töödele toetuse küsimist, selgitame järgnevalt, mida Erametsakeskus maapinna ettevalmistamisena arvestab.

Maapinda valmistatakse ette nii külvi kui ka istutamise eel, aga ka siis, kui on soov kaasa aidata metsa looduslikule uuenemisele. Nii on istutatud või tärkaval puutaimel vähem konkurente ja ka metsaomanikul on lihtsam hiljem noort metsa hooldades puutaimi üles leida.

Maapinna ettevalmistamise võtted peavad vastama kasvukohatüübile ning olema kooskõlas metsa majandamise eeskirja nõuetega (§ 14, § 19). Näiteks niisketes kasvukohatüüpides on sobiv vesivagude või küngaste valmistamine ja kuivemates kasvukohtades ribade või lappide valmistamine. Labidaga istutusaugu tegemist ei loeta EMK poolt toetatavaks maapinna ettevalmistamiseks. Lappidena võib maapinda ette valmistada ka labida või maakirvega, kuid lapi mõõtmed peaksid olema vähemalt 40×40 cm, et tagada istutatud taimedele kasvama minekuks paremad konkurentsitingimused ning võimaldada ka hilisemat kontrolli toetuse kasutamise üle.

Toetuse saamiseks on oluline, et taotluses märgitud kohas ja mahus oleks maapinna ettevalmistamine nõuetekohaselt tehtud.

3Shares