Lahkus andunud metsa- ja loodusemees Ain Erik

Juulikuu eelviimane päev tõi metsarahva perre kurva teate. Oma 86. eluaastal lahkus meie seast teenekas metsakasvataja ja loodusesõber Ain Erik, teatab Maaleht.

Laiem avalikkus tunneb Ain Erikut ennekõike kui ammendamatut varasalve, kes oskas loodusest ja seal leiduvatest märkidest huvitavaid lugusid pajatada ning alati hea seisis, et mets ennast hästi tunneks ja et ka inimesed sinna ikka ja jälle tee leiaksid.

Paljuski just tänu Ain Eriku tööle ja tegevusele tunneb tänane põlvkond Ahja jõe Taevaskoja ja Kiidjärve kanti kauni loodusega puhkealana, sest just Kiidjärve metsaülema põhitöö kõrvalt ja hiljem RMK Kiidjärve-Taevaskoja looduskeskuse juhatajana juba põhitööna möödus viimane tema metsamehena töötatud ajast aastatel 1981 kuni 2008.

Just paljuski tänu Ain Eriku aktiivsele eestvedamisele kujundati omal ajal välja Taevaskoja puhke-ja loodusmets selliseks, nagu me seda praegu teame ja armastame. Suurema osa oma elutööst enam kui poole sajandi vältel moodustas ikkagi tema tegevus metsakasvatajana, aga nagu Ain Erik ise tavatses öelda, sai siirdumisega loodusharidustööle teoks n-ö hobi ühendamine päristööga.

Ta oli justkui puhkemajanduse arendamise ja korraldamise mootor, meenutatakse nüüd.

Avaldame kaastunnet lähedastele!

0Shares