Looduskaitseliste piirangute eest küsis hüvitist ligi 5000 metsaomanikku

Erametsakeskusele esitas Natura toetuse ligi viis tuhat metsaomanikku, kokku küsitakse hüvitist looduskaitseliste piirangute eest pea 68 tuhandel hektaril.

Kui tavapäraselt võetakse Natura hüvitise taotlusi vastu aprillis ja mais, siis tänavu sai tänu vahepeal kehtinud eriolukorrale esitada taotlusi juuniski.

Tänavu soovis kompensatsiooni 4948 metsaomanikku, kellele kuulub 67 993 hektarit looduskaitsealust maad.  Hüvitiseks küsiti 4,943 miljonit eurot.

Ehkki mullusega võrreldes on hüvitise taotlejate arv mõnevõrra väiksem (2019. aastal 5034 metsaomanikku), on suurenenud metsamaa pindala, millele kompensatsiooni taotleti (mullu 67 621 hektarit).  Enim laekus taotlusi looduskaitseliste piirangute hüvitamiseks Võru-, Pärnu- ja Valgamaal.

Erametsakeskuse juht Jaanus Aun rõõmustas, et hoolimata vahepealsest eriolukorrast, mis lõi metsaühistutele täiendava väljakutse erametsaomanike nõustamisel, kes vajasid taotluse koostamisel abi, pole hüvitise taotlejate arv märkimisväärselt langenud ja tänu pikemale tähtajale leiti kõigile soovijatele taotluse esitamiseks sobiv lahendus.

Natura toetust makstakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu hüvitamiseks Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Euroopa Liidu poolt rahastatava toetusmeetme eelarves on hüvitise maksmiseks 4,39 mln eurot. Kuna sellest ei jätku kõigi taotluste rahuldamiseks, tuleb piiranguvööndis asuvate alade eest makstava hüvitise summat vähendada.

Natura hüvitis makstakse metsaomanikele välja hiljemalt 2021. aasta kevadel.

Käesolevast aastast saavad erametsaomanikud metsast saadava tulu korral kasutada täiendavat 5000 euro suurust maksusoodustust, mille alla lähevad ka Natura metsa toetused. Maksusoodustuse kohta saab lähemalt lugeda SIIT, täpsemad juhised on rahandusministeeriumis välja töötamisel.

Natura 2000 metsamaa hüvitise taotlused:

2020 2019
Taotlejate arv  4948 5034
Taotletud pindala (hektarites) 67 993 67 621
Taotletud summa (eurodes) 4 943 767,90 4 899 632,20

Metsamaa pindala maakonniti:

Metsaala asukoha maakond Piiranguvööndis taotletud pindala (ha) Sihtkaitsevööndis taotletud pindala (ha) Kokku (ha)
Harju maakond 6 733,23 1 044,33 7 777,56
Hiiu maakond 1 296,64 553,94 1 850,58
Ida-Viru maakond 359,87 823,99 1 183,86
Jõgeva maakond 175,45 546,09 721,54
Järva maakond 2 151,88 991,40 3 143,28
Lääne maakond 2 120,89 1 685,52 3 806,41
Lääne-Viru maakond 4 437,83 904,60 5 342,43
Põlva maakond 702,30 130,58 832,88
Pärnu maakond 5 152,24 3 542,26 8 694,50
Rapla maakond 4 443,38 1 915,64 6 359,02
Saare maakond 4 801,01 1 948,91 6 749,92
Tartu maakond 1 364,50 632,19 1 996,69
Valga maakond 7 568,06 852,88 8 420,94
Viljandi maakond 818,56 913,52 1 732,08
Võru maakond 8 585,03 797,02 9 382,05
KOKKU: 50 710,87 17 282,87 67 993,74

 

0Shares