Looduskaitsepiirangutega maade ost kiireneb

vääriselupaik, looduskaitse

Riigikogu võttis täna vastu looduskaitse- ja metsaseaduse muutmise seaduse, millega antakse Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) õigus osta looduskaitse aluseid maid.

Kuigi muudatuste eesmärgiks oli planeeritust väiksemast aktsiisitõusust tingitud eelarveaugu täitmine, võimaldavad muudatused ka looduskaitsepiirangutega maid omandada senisest kiiremini. See peaks tooma lahenduse pikaaegsele probleemile, millele varasemalt ka õiguskantsler tähelepanu on juhtinud.

Pikad järjekorrad

Keskerakondlasest Riigikogu liige Kersti Sarapuu ütles pressiteate vahendusel, et kehtiva seaduse alusel omandab riik looduskaitseliste piirangutega kinnistuid liiga aeglaselt. „Seadusemuudatus oli vajalik, sest paljud maaomanikud pidid ootama, et riigieelarvesse tekiks piisavalt raha, et riik saaks neilt kinnistu ära osta,“ ütles Sarapuu ja lisas, et probleem on tekitanud aastate pikkuse järjekorra, mis nüüd loodetavasti lahendatud saab.

Lihtsam süsteem

Hetkel tegeleb riigi poolt looduskaitse all olevate kinnistute ostmisega Maa-amet. Seaduse jõustumisel saab RMK riigieelarvest 5 miljonit eurot lisaks kaitsealuste maade ostmiseks ning võtab riigilt selle ülesande üle. Kuna riigieelarvest saadud lisarahast ei pruugi piisata kõikide kinnistute ostmiseks, võib RMK mittevajalike kinnistute müügist saadud tulu kasutada ka looduskaitsealuste maade ostmiseks.

“Praegune süsteem oli liiga keeruline, kus Maa-amet ostis maad ning edasi vastutas RMK, kelle ülesandeks on riigile kuuluvate looduskaitse all olevate maade hooldamine ja korrashoid. Uus kord annab kõik volitused üle RMK-le, mis muudab süsteemi kiiremaks ja tõhusamaks,“ sõnas Sarapuu.

Praegu kehtiva süsteemiga saab tutvuda Maa-ameti lehel.

Vaata, kui pikad on järjekorrad looduskaitseliste piirangutega maa müümiseks riigile Keskkonnaministeeriumi lehelt.

0Shares