Luua Metsanduskool ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit edendavad ühiselt kutsesüsteemi

metsakasvatus, kutseõpe

Täna kirjutasid Luua metsanduskool ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL) alla koostööleppele metsanduslike kutsete andmise süsteemi arendamiseks. Metsanduslike kutsete andjaks on EMPL, Luua Metsanduskool on eksamikeskuseks ehk kutseksamite läbiviijaks.

Metsanduse kutsekomisjoni esimees, EMPL hariduse ja tööstuse teemajuht Pille Meier rõhutas, et EMPLi ja Luua metsanduskooli vahel on kutsesüsteemi arendamisel tehtud koostööd juba paarkümmend aastat, kutseeksamite korraldamine ja läbiviimine on Luua metsanduskoolis toimunud alates 2014. aastast. „Koostöö on selle aja jooksul olnud väga konstruktiivne, üheskoos oleme arendanud kutseeksamite metoodikat ja hindamist, teinud muudatusettepanekuid kutsestandardite muutmiseks, algatanud uusi kutsestandardeid. Meie koostöö aluseks on olnud vastastikune usaldamine ja eesmärgiks kutseeksamite kvaliteedi tagamine,“ rääkis Meier.

Kutseeksamite läbiviimisel teeb Luua metsanduskool koostööd ka Arboristide Ühinguga, mis on kutseandjaks arboristidele ning puittaimede hindajatele. MTÜ Eesti Arboristide Ühingu juhatuse esinaine Piia Kivisild ja ühingu juhatuse liige ning kutsekomisjoni esinaine Eve-Viktoria Lasberg kinnitasid, et koostöö Luua metsanduskooliga on olnud hea. „Kutse andja roll on suur vastutus, kutsetunnistuse andmine tähendab, et andja vastutab tunnistuse saaja oskuste eest,“ sõnas Lasberg. Kivisild lisas, et hetkel on Eestis kutsetunnistusega arboriste piisavalt. „Kord aastas toimuv kutseeksam on piisav, eksami sagedus sõltub ka sellest, kui palju meil vastava ettevalmistusega inimesi on,“ rääkis Kivisild.

Luua metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu märkis, et eksamikeskusena tegutsemine on suur vastutus. „Koolide tegevuse üheks eesmärgiks on sektori konkurentsivõime suurendamine läbi inimeste oskuste tõstmise, mis omakorda parandab töömaailma töökvaliteeti. Koolina usume, et üha enam saab oluliseks elukestev õpe ning parim variant selleks on töökohal õppimine. Erialase hariduse omandamine võiks tulevikus veelgi rohkem olla seotud töökoha vajaduste ning inimeste soovidega.“

2014. aastast on Luua metsanduskoolis sooritatud 1912 metsanduslike erialade kutseeksamit. Kõige rohkem on nende seas olnud raietöölise 3. kutseeksamit – 1063. Arboristi 4. taseme kutsetunnistuse on sel ajal saanud 58 inimest.

0Shares