Luua metsanduskool ja maaülikool sõlmisid koostööleppe

eramets, sinu mets, pesakastid

Eile, 29. novembril allkirjasras Eesti Maaülikool koostöö raamlepingud nelja kutseõppeasutusega, et soodustada väga heal tasemel õppetööd.

Koostöömemorandum sätestab maaülikooli ja nelja kutseõppeasutuse – Järvamaa Kutsehariduskeskuse, Luua Metsanduskooli, Räpina Aianduskooli ja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli – koostöö üldised alused. „Edaspidi võimaldame kasutada ülikooli õppe-, teadus- ja praktikabaase, et mitmekesistada kutseõppeasutuste õpet teadusliku suunaga. Seevastu rikastavad nemad oma õppe- ja praktikabaasidega maaülikooli praktilist suunda,“ sõnas maaülikooli õppeprorektor Endla Reintam.

Veel näeb raamleping ette ülikooli sisseastumistingimuste muutmist, et soodustada kutsekoolide lõpetajate ligipääsu kõrgharidusele. Reintami sõnul annab see noortele inimestele sõnumi, et kutseharidus ei ole tupiktee ja ka kutsehariduse valinud noorel on võimalik jätkata õpinguid ülikoolis.

0Shares