Maaparandus-süsteemide investeeringuteks anti lisaaega

Eramets-maaparandus-liigniiskus-märg-pehme-metsa-majandamine

Maaeluministeeriumi teatel saadeti kooskõlastusringile Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames makstava põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuse määruse muutmise eelnõu. Muudatusega pikendatakse toetuse saajate investeeringute elluviimiseks ettenähtud tähtaega kümne kuu võrra.

Investeeringute elluviimiseks ja seda tõendavate kuludokumentide esitamiseks ette nähtud maksimaalset tähtaega pikendatakse seniselt kahelt aastalt kahe aasta ja kümne kuuni seoses halbade ilmastikuoludega 2017. aastal. „Kavandatava muudatuse tulemusel pikendatakse tegevuste elluviimise tähtaega kümne kuu võrra, et esimese taotlusvooru toetuse saajad saaksid kavandatud tegevused lõpetada,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

Oluline osa töödest peab olema tehtud

Muudatus rakendub 2015. aastal toimunud esimeses taotlusvoorus toetust saanutele. „Pikemat tegevuste elluviimise tähtaega on võimalik kasutada vaid neil toetuse saajatel, kes on ajaks, mil taotluse rahuldamise otsuse tegemisest möödub kaks aastat, viinud kavandatud tegevused olulises osas ellu,“ ütles Tamm. „See tähendab, et taotlejatel peab olema kavandatud investeeringust tehtud osa, mis moodustab vähemalt 45 protsenti kogu investeeringu abikõlblikust maksumusest.“

2015. aasta esimeses taotlusvoorus rahuldati 31 taotlust kogusummas 5,9 miljonit eurot. Selle aasta 2017. novembri keskpaiga seisuga, kui toetuste saajatel on kaks kuud aega ettenähtud tegevuste elluviimiseks, on määratud toetusest välja maksmata 1,8 miljonit eurot (30%). Kokku on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetmele 4.3 ette nähtud 43,6 miljonit eurot.

NB! Muudatus ei puuduta SA Erametsakeskusest taotletud metsamaaparandustööde toetuse saajaid! Erametsakeskuse maaparandustoetuse kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

0Shares