Metsa pärast muretsejad teatavad võimalikest rikkumistest üha sagedamini

eramets, metsaraie, niiske maa

ERRi teatel annab üha enam Eesti metsade pärast muretsevaid inimesi inspektsioonile või kodanikuühendustele teada võimalikust ebaseaduslikust metsaraiest.

Keskkonnainspektsiooni looduskaitse osakonna juhataja Uno Luhti sõnul tunnevad inimesed järjest enam muret metsa olukorra pärast. Luht ütles ERR-ile, et peamiselt pöördutakse kas inspektsiooni või kodanikuühenduste poole, kellele teatatakse võimalikust ebaseaduslikust metsaraiest.

Keskkonnainspektsiooni laekus eelmisel aastal 170 ebaseadusliku metsaraie kaebust. Sellel aastal on laekumisi kokku juba 118. Luhti sõnul osutubki pea iga kaheksas kaebus rikkumiseks.

“Tavaliselt tuvastataksegi selliseid väiksemaid rikkumisi ehk siis seda, kas ei ole lageraiel jäetud piisavalt seemne- või säilikpuid kasvama või on raietööde käigus lõhutud ära ja jäetud taastamata metsateed ja metsasihid. Või ei ole raie tegemisel kinni peetud siis kas kinnistupiiridest, on mindud naabereraldisse,” loetles Luht.

Lisaks inimeste kaebustele on keskkonnakaitseinspektsioonil ka kindel graafik, mille järgi kontrollitakse tehtavate raietööde õigsust. Luhti sõnul on raienõuded paika pandud nii looduse kui ka inimese heaolule mõeldes.

Inimeste kasvanud aktiivsust kahtlustatud rikkumistest teatamisel täheldavad ka põllumehed. Näiteks Ida-Virumaa talupidajate liidu juht Arvo Aller rääkis Põhjarannikule, et niipea kui põllul pritsi nähakse, on paanika lahti: mürgitatakse! “Tegelikult räägime ju taimekaitsest ja küsimus on terminites. On umbrohutõrje, on taimehaiguste ennetamine ja on taimekahjurite tõrje − neid kõiki on vaja saagi kaitsmiseks, aga putukatele avaldab mõju ainult kahjuritõrje.”

0Shares