Metsa uuendamise eest soovitakse pea kaks korda rohkem toetust kui eelarves raha

eramets, toetus, mänd, metsa istutamine, uuendamine

Metsa uuendamise eest küsis Erametsakeskusest toetust 1143 metsaomanikku. Kõigi taotluste rahastamiseks jääb eelarvest puudu.

Erametsakeskusele laekus metsa uuendamise toetuse I voorus 44 taotlust, toetust küsis 1143 metsaomanikku kokku 1,53 mln eurot. Lõviosa toetuse summast ehk 1,52 mln eurot küsisid metsaühistud oma liikmete eest.

Toetust küsiti ligi 4,6 miljoni taime istutamise eest 2839 hektarile, maapinna ettevalmistamise eest 3424 hektaril ja noorte metsakultuuride hooldamise eest 870 hektaril. Enim istutasid toetust küsinud metsaomanikud oma metsadesse kuusetaimi, aga ka mändi, kaske, sangleppa ja teisi puuliike.

Metsataimede istutamise eest küsiti enim toetust Lääne-Viru- ja Raplamaal. Maapinna ettevalmistamise ja noorte metsakultuuride hooldamise eest Võrumaal.

Kokku küsiti metsataimede istutamise, hooldamise ja maapinna ettevalmistamise eest toetust 1,53 miljonit eurot, toetuseelarves on aga raha pea poole vähem – 800 tuhat eurot. Kuna eelarvest ei jätku kõikide taotluste rahuldamiseks, arvutatakse välja rahastamise määr, millest rohkem kellelegi toetust ei maksta. See annab eelise väikemetsaomanikele, kelle taotletud summad on väiksemad.

Järgmine võimalus metsa uuendamise eest toetust küsida tuleb 2019. aasta lõpus. Toetuse taotlemise soovist peaks oma metsaühistule teada andma hiljemalt novembri keskpaigas.

Lisainfo metsandustoetuste kohta erametsaportaalist toetuste lehelt või metsaühistust.

0Shares