Metsa uuendamise toetuse I vooru eelarve kinnitatud, tähtaeg 1. juuli

Kevadel võib julgelt metsauuendustööd ette võtta, sest osa selleks tehtud investeeringust saab juba suvel toetuse näol tagasi küsida. Erametsakeskuse metsa uuendamise toetuse 2019. a I vooru eelarveks on kinnitatud 800 tuhat eurot, taotluse estamise tähtaeg on 1. juuli.

Toetatakse maapinna ettevalmistamist, metsataimede soetamist ja istutamist ning metsauuenduse hooldamist. Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist.

Metsa uuendamise toetust tasub küsida metsaühistu kaudu, sest siis on toetusmäär kaks korda kõrgem. Vajadusel abistavad metsaühistud ka tööde planeerimisel ja korraldamisel.

Täpsem info metsatoetuste taotlemise tingimuste kohta erametsaportaalist.

0Shares