Metsa uuendamise toetust küsiti 1,1 miljoni euro eest

Reedeni võttis Erametsakeskus vastu metsa uuendamise toetuse taotlusi. Selle aasta esimeses voorus küsisid metsaomanikud toetust kokku ligi 1,1 miljonit eurot.

Erametsakeskusesse jõudis läbi e-PRIA 76 taotlust. Toetust küsis 946 metsaomanikku, nendest 897 esitasid taotluse läbi metsaühistu. Metsa uuendamise toetust küsiti metsa istutamise eest 1943 hektaril, maapinna ettevalmistamise eest 2539 hektaril ning metsauuenduse hooldamise eest 1114 hektaril. Toetust küsiti juba tehtud tööde eest. Kõige aktiivsemalt uuendati toetuse taotlejate poolt metsa Lääne-Virumaal ja Võrumaal.

Metsa uuendamise toetuse esimese vooru eelarve on 650 tuhat eurot. See tähendab, et kõigi taotluste rahuldamiseks eelarvest ei piisa. Siiski ei maksa karta toetusest täiesti ilma jäämist. Toetuse jagamise süsteem on üles ehitatud selliselt, et väiksemad toetuse küsijad saavad enda toetuse tavaliselt täismahus kätte. Esialgsete andmete alusel on taotluste rahastamise määr ehk maksimaalne toetuse summa I voorus 1236 eurot, täpsed toetussummad selguvad menetluse käigus.

Metsa uuendamise toetuse tänavuse II taotlusvooru tähtaeg on 1. detsembril. Taotluse saab Erametsakeskusele esitada läbi e-PRIA või metsaühistu vahendusel.

Erametsakeskus on riigi sihtasutus, mille ülesanneteks on metsandustoetuste vahendamine ja erametsanduse arendamine. Alates 2000. aastast on läbi Erametsakeskuse Eesti erametsade hoidmisse ja kasvatamisse ning metsaomanike ühistegevuse arendamisse investeeritud üle 80 miljoni euro.

0Shares