Metsa uuendamiseks küsiti toetust enam kui 1,6 miljonit eurot

Juuli alguses lõppes metsa uuendamise toetuse esimene taotlusvoor, maapinna ettevalmistamiseks, istikute soetamiseks ja istutamiseks ning uuenduse hooldamiseks taotleti raha kaks korda rohkem, kui on vooru eelarves rahalisi vahendeid.

Metsa uuendamise toetust taotleti kokku enam kui 1,6 miljoni euro eest, vooru eelarve oli 830 000 eurot. Kõige rohkem – 1,1 miljonit eurot – küsiti toetust metsataimede soetamiseks ja istutamiseks. Ülekaalukalt kõige rohkem istutatakse kuuske, järgnevad mänd ja kask.

Võrreldes eelmiste aastatega on märkimisväärne, et metsauuenduse hooldamiseks küsitav toetus on tublis kasvutrendis – kui eelmisel aastal küsiti metsa uuendamise toetuse esimeses voorus uuenduse hooldamiseks toetust 870le hektarile metsamaale, siis tänavu 1153le hektarile, mida on veerandi võrra rohkem kui 2019. aastal.

Erametsakeskuse juhatuse liikme Jaanus Auna sõnul on kiiduväärt, et inimesed hoolivad rajatud uue metsa hooldamisest üha rohkem. „Kui varasemalt on järelhooldamine olnud probleemne teema, siis rõõm on näha, et aasta aastalt pööratakse sellele üha enam tähelepanu, mis väljendub ka toetuse statistikas,“ märkis Aun.
Sama tendentsi märkis ka Eesti suurima metsaühistu, MTÜ Ühinenud Metsaomanikud juhatuse esimees Kadri-Aija Viik. „Oleme omanikele alati südamele pannud, et metsa uuendamine ei lõpe istutamisega – esimesel kolmel istutusjärgsel aastal on hoolduse tegemine ülioluline, et rajatud metsapõlv jõudsalt kasvama saaks minna,“ selgitas Viik.

Tänavusest saab metsa uuendamise toetust esmakordselt taotleda vaid läbi metsaühistu. Viigi sõnul näitas see muutus, et ühistu ühistaotluse maht on mõnevõrra suurenenud, erametsaomanikud on muudatusest teadlikud ja pöördusid aktiivselt ühistute poole.

Metsa uuendamise toetust saab küsida metsataimede soetamiseks ja istutamiseks, metsamaapinna ettevalmistamiseks ja metsauuenduse hooldamiseks.
Toetusmeetmel on kaks taotlusvooru – esimene toetusvoor eelarvega 830 000 eurot lõppes 1. juulil, teise toetusvooru taotluste esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 2. detsembril. Teise vooru eelarve on 640 000 eurot.

Toetuse kohta leiab lisainfot erametsaportaalist.

2019 2020
Kogus (ha) Summa Omanike arv Kogus (ha) Summa Omanike arv
Istutamine 2839,26 1 127 550,00

 

907

 

2 844,18

 

1 137 672,00

 

949

 

Maapinna ettevalmistus 3423,52 324 954,24

 

550

 

3 816,87

 

366 419,52

 

734

 

Uuenduse hooldamine 870,11 82 877,76

 

268

 

1 153,08

 

110 695,68

 

344

 

KOKKU 7132,89 1 535 382,00

 

1 725

 

7 814,13

 

1 614 787,20

 

2 027

 

 2020. aasta I taotlusvoorus taotletud mahud hektarites maakondade lõikes:

Maakond  Istutamine Maapinna ettevalmistus Hooldamine
Harju maakond 248,67 375,16 114,00
Hiiu maakond 54,34 58,57 0,00
Ida-Viru maakond 75,49 68,86 41,81
Jõgeva maakond 128,09 203,86 55,01
Järva maakond 173,83 223,91 87,74
Lääne maakond 111,14 156,55 14,71
Lääne-Viru maakond 443,21 551,90 154,72
Põlva maakond 180,90 297,49 79,76
Pärnu maakond 227,30 308,04 63,85
Rapla maakond 212,11 352,07 128,52
Saare maakond 82,79 159,37 10,75
Tartu maakond 155,18 219,06 87,79
Valga maakond 149,88 175,42 43,50
Viljandi maakond 279,70 234,90 111,08
Võru maakond 321,55 431,71 159,84
Kokku 2 844,18 3 816,87 1 153,08

 

2020. aasta I taotlusvoorus istutatud taimede arv, millele küsiti toetust:

Puuliik Taotletud pindala Algtihedus tk/ha Istutatud taimede arv
Kuusk 2 112,16 1 500 3 168 240
Mänd 327,09 3 000 981 270
Kask 400,76 1 500 601 140
Laialehised 0,30 1 500 450
Sanglepp 1,32 1 500 1 980
Muu 2,55 1 500 3 825
Kokku 2 844,18   4 756 905

 

0Shares