Metsa uuendamiseks taotleti toetust kaks korda üle eelarve

ERAMETSAKESKUSE TEADE: Selle aasta teise metsauuendamise taotlusvooru esitati 227 metsa uuendamise toetuse taotlust kogusummas 600 000 eurot. SA Erametsakeskus nõukogu kinnitatud taotlusvooru eelarve on 260 000 eurot.

Erametsaomanikud küsivad toetust 1500 hektarile metsamaale, kus on tehtud maapinna ettevalmistus ja kultuuri hooldus. 600 hektarile on istutatud uued puud. Metsapuutaimede ostu toetuseks küsitakse 200 000 eurot.

Kuna taotlusvooru eelarvest ei piisa kõikide taotluste rahuldamiseks, arvutatakse nõuetele vastavatele taotlustele eelarve piires nn rahastamise määr. See on kõige väiksem summa, mille ulatuses taotlus rahuldatakse täielikult. Kui taotletav summa on rahastamise määrast suurem, makstakse toetust rahastamise määrale vastav summa ja ülejäänud osa jääb metsaomaniku enda kanda. Selline toetuse arvutamise viis tagab, et väikeste metsaomanike kulud, kes on uuendanud väikse metsatüki, kaetakse täies ulatuses.

Lisainfo: Piia Kiivramees, Erametsakeskuse toetuste üksuse juht, 673 6032, piia.kiivramees@eramets.ee

0Shares