Metsamaaparandustööde toetust taotleti rekordilises mahus

Erametsakeskuse initsiatiivil nelja aasta eest käivitatud metsa maaparandustööde toetuse abil saavad väikemetsaomanikud teha maaparandustöid, mis päästavad metsad liigniiskusest ja hõlbustavad neisse juurdepääsu. 01.09.2016 lõppenud metsamaaparandustööde toetuse taotlusvooru esitati rekordarv, 91 taotlust kogusummas 500 000 eurot. Metsaomanikud soovivad seda kasutada üle 34132 meetri eesvoolu uuendamiseks, üle 199033 meetri kuivenduskraavide uuendamiseks, ligi 21611 meetri voolunõva rajamiseks ning 940 meetri truupide uuendamiseks.

Võrreldes 2012. aasta esimese taotlusvooruga on nii taotlejate arv kui ka taotluste kogusumma kasvanud umbes kaks ja pool korda. Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun peab seda suundumust rõõmustavaks: „Suurenenud huvi metsamaaparandustööde tegemise vastu ja sellega kaasnev toetustaotluste arvu suurenemine näitavad, et metsaomanikud soovivad üha enam enda metsamaa kvaliteeti parandada. Nii hoitakse metsa majanduslikku väärtust sellisena, et tulevikus toob metsa majandamine maksimaalset tulu.“

Meie ilmastikuoludes pole metsakasvatus ilma kuivendamissüsteemideta mõeldav: maa on valdavalt tasane ja ilmastikuolud sellised, et sademed ületavad aurumise. Metsakuivendussüsteemide ülesanne ongi liigse pinnavee ärajuhtimine ning metsale heade kasvutingimuste loomine.

0Shares