Metsaomanikud peavad hooldusraie toetamist jätkuvalt prioriteetseks

Möödunud nädalal lõppenud metsameetme voorust küsiti noores puistus hooldusraie tegemiseks toetust enam kui 1,7 miljoni euro eest. Kõige usinamalt teevad hooldusraiet Pärnumaa erametsaomanikud, järgnevad Võrumaa ja Viljandimaa.

Metsameetme kogueelarve oli tänavu enam kui 1,9 miljonit eurot. Lisaks toetatakse ka ulukikahjustuste ennetamist ja tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamist. Kõigi meetmes esindatud tegevuste peale küsisid metsaomanikud toetust kokku üle 2,12 miljoni euro, millest lõviosa – üle 1,7 miljoni euro – taotleti just hooldusraiete tegemiseks noores puistus. Toetuse abil saab hooldusraie tehtud 10 906 hektaril metsamaal.

Hooldusraie tegemiseks küsisid kõige aktiivsemalt toetust Pärnumaa metsaomanikud taotletud. hooldusraie pindalaga 1522 hektarit. Pärnumaale järgnevad Võrumaa 1266 ja Viljandimaa 1014 hektariga.

Eesti suurima metsaühistu, MTÜ Ühinenud Metsaomanikud juhatuse esimehe ja metsanduskonsulendi Kadri-Aija Viigi sõnul oli tänavu märgata, et ühistu kaudu toetuse taotlemise võimalust kasutati aktiivsemalt kui varem. See on ootuspärane, sest ehkki metsaomanik saab taotluse esitada ka iseseisvalt, on metsaühistutes olemas vajalik kompetents ja varasem kogemus nii taotluse koostamiseks kui kõigi toetatavate metsatööde tegemise korraldamiseks.

„Näeme ühistus, et aastatepikkune töö on vilja kandnud ning üha enam saadakse aru, et nii uue metsapõlve rajamine kui hiljem noore metsa hooldamine on kvaliteetse metsa kasvatamise aluseks,“ rääkis Viik.

Erametsakeskus teeb toetuse otsused 100 tööpäeva jooksul alates taotluste vastuvõtmise viimasest päevast. 2021. aasta sügisel esitatud taotluste kohta tehakse otsus hiljemalt 25.02.2022. Toetusraha makstakse välja pärast tööde tegemist ja nende kohta dokumentide esitamist.

Metsameetme toetuse tingimuste kohta saab lähemalt lugeda erametsaportaalist: https://www.eramets.ee/toetused/metsameede/

Taotletud hooldusraie pindala (ha)
Maakond Taotletud pindala
Harju maakond 772,30
Hiiu maakond 158,07
Ida-Viru maakond 604,89
Jõgeva maakond 879,55
Järva maakond 378,04
Lääne maakond 224,15
Lääne-Viru maakond 884,97
Põlva maakond 891,97
Pärnu maakond 1 522,72
Rapla maakond 823,91
Saare maakond 267,65
Tartu maakond 459,18
Valga maakond 758,24
Viljandi maakond 1 014,22
Võru maakond 1 266,48
KOKKU 10 906,34

 

 

0Shares