Metsameetmes jätkub vahendeid kõikide nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks

ERAMETSAKESKUSE TEADE: Sel sügisel sai toetust taotleda metsa majandusliku väärtuse parandamiseks (meede 1.5.1) ning tulekahju ennetamiseks ja tulekahju või tormi pärast hukkunud metsa taastamiseks (meede 1.5.3).

Meetmesse 1.5.1 esitati 772 taotlust summas 1,6 miljonit eurot. Sellest 1,2 miljonit eurot küsitakse hooldusraie tegemiseks 7700 hektaril ja ligi 200 000 eurot küsitakse tehnika ostmiseks. Tehnika taotlejaid on 97. Kõige rohkem tuntakse puudust saagidest ja võsalõikuritest. Neid küsitakse kokku üle 400 kogusummas 150 000 eurot.

Meetme 1.5.1 eelarve on 1,63 miljonit eurot. Seega on eelarves piisavalt vahendeid, et rahuldada kõik nõuetele vastavad taotlused. Kui varasematel aastatel on väikemetsaomanikud meetmes 1.5.1 jäänud ilma taotletud metsatehnikast, siis sel aastal saab toetust määrata ka väikemetsaomanikele tehnika soetamiseks.

Tulekahju või tormi tagajärjel hukkunud metsa taastamiseks esitati 22 taotlust summas 177 000 eurot. Toetuse abil plaanitakse rajada 145 hektarit ja hooldada 335 hektarit metsa.

Tulekahju ennetamiseks esitati 20 taotlust summas 189 000 eurot. Toetusega soovitakse korrastada 13 km tuletõrje veevõtukohtadeni viivaid teid, hooldada 5 km tuletõkestusribasid ja ehitada 7 lõkketegemiskohta.

Tulekahju ennetamiseks ja hukkunud metsa taastamiseks on eelarves ette nähtud 370 000 eurot. Seega on ka meetme 1.5.3 eelarves piisavalt vahendeid, et rahuldada kõik nõuetele vastavad taotlused.

Tegemist on Eesti Maaelu Arengukava 2007 – 2013 toetustega. Toetuse summast 75 protsenti rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist ja 25 protsenti Eesti riigi eelarvest.

Lisainfo: Piia Kiivramees, Erametsakeskuse toetuste üksuse juht, +372 673 6032, piia.kiivramees@eramets.ee

0Shares