Metsanduse üleriigiline infopäev 30. novembril Toosikannu Puhkekeskuses

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Maaeluministeeriumi, SA Erametsakeskuse ja Eesti Erametsaliiduga korraldab 30. novembril Toosikannu Puhkekeskuses metsanduse üleriigilise infopäeva.

Infopäev on suunatud erametsaomanikele ja metsaühistute eestvedajatele/tugiisikutele, metsanduse konsulentidele ning asjaomastele ametnikele ja töötajatele.

PÄEVAKAVA

10.30-11.00 Tervituskohv
11.00-11.10 Päeva sissejuhatus. Jaanus Aun, Sa Erametsakeskus juhatuse liige, infopäeva moderaator
11.10-11.45 Metsanduse toetamise arengud MAK 2014–2020 kaudu. Helve Hunt, Maaeluministeeriumi Maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist
11.45-12.35 Metsameetme ja Natura 2000 toetuse rakendumise tulemused; metsanduse toetamine riigi vahenditega (siseriiklikud toetused). Triin Suur, SA Erametsakeskus toetuste üksuse arendusnõunik
12.35-13.05 Toetuste maksmine – miks me seda teeme? Elar Neito, Maaeluministeeriumi Maaettevõtluse büroo juhataja
13.05-14.00 Lõuna
14.00-14.25 Euroopa Liit pärast aastat 2020 – kas metsatoetused jäävad? Mikk Link, Eesti Erametsaliit juhatuse esimees
14.25-14.50 Toetused metsamajandajale – kas ja kui hädavajalik? Taavi Ehrpais, Vardi Erametsaseltsi juhatuse liige
14.50-15.20 Paus
15.20-15.40 Välismaised isikud Eesti maa ja metsa omanikena. Helve Hunt, Maaeluministeerium
15.40-16.15 Välisinvestor – kas usub Eesti metsa? Mart Erik – metsamees, Kinnistu OÜ ja veel üheksa osaühingu juhatuse liige
16.15-16.50 Erametsaliit tutvustab läbiviidud uuringuid. Mikk Link, Eesti Erametsaliit
16.50-17.15 Arutelu ja infopäeva lõpetamine. Jaanus Aun, SA Erametsakeskus

Eelregistreerimine on vajalik ning ka väga oluline lisapaberite (vajadusel) vormistamiseks ning toitlustuse tellimiseks.

Infopäeval osalemiseks palume kindlasti kuni 24. novembrini REGISTREERIDA osalemissoov SIIN või  www.pikk.ee (vt sündmuste kalender) või EPKK kodulehel www.epkk.ee

Lisainfo info@epkk.ee , tel 600 9349 (juhiabi Maire Vimb).

MAK Infopäevade korraldamist toetab Euroopa Liit

 

2Shares