Metsanduse eelinfo 8. – 14. aprillini – täiendatud

Eesti Erametsaliit

Esmaspäeval, 8. aprillil osaleb EEMLi tegevdirektor Priit Põllumäe Põllumajandusministeeriumi väikeses saalis toimuval arutelul MAK 2014-2020 perioodi nõuande ning teadmussiirde meetmete üle.

Kolmapäeval, 10. aprillil osalevad EEMLi juhatuse esimees Taavi Ehrpais ning tegevdirektor Priit Põllumäe EMPL-i juhatuse koosolekul, et arutada EEMLi ja EMPLi omavahelist koostööd.

Neljapäeval, 11. aprillil toimub Põhja-Eesti Metsaühistu üldkoosolek, kus osaleb ka EEMLi tegevjuht Priit Põllumäe.

Lisainfo: Priit Põllumäe, EEMLi tegevdirektor, mob 50 40 928, e-post priit.pollumae@erametsaliit.ee

 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Teisipäeval, 9. aprillil osaleb EMPLi tegevjuht Ott Otsmann Euroopa Liidu majas (Rävala pst 4, Tallinn) konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ arutelul.

Kolmapäeval, 10. aprillil toimub EMPLi juhatuse koosolek Estonian Cell AS-s. Kohtutakse erametsasektori esindajatega. Lisaks tehakse aruanne 2012.a tulemustest ja 2013.a 1. kv eelarve täitmisest ning tutvustatakse 12.06. toimuva üldkoosoleku ning seminari päevakava.

Reedel, 12. aprillil osaleb EMPLi tegevjuht Ott Otsmann Kõue mõisas toimuval Maanteeameti aastakonverentsil.

Lisainfo: Ott Otsmann, EMPLi tegevjuht, mob 50 32 552, e-post ott.otsmann@empl.ee

 

Erametsaomanike ühendused

Kolmapäeval, 10. aprillil korraldab Valgamaa Erametsaühing algusega kell 10.00 Valgas Valga Maavalitsuse saalis (Kesk 12) tasuta õppepäeva.

Teema: Natura 2000, siseriiklike, meede 1.5 toetuse alaste pindade kontrollmõõdistamisest ja esinenud puudustest.

Lektorid Gunnar Reinapu ja Rivo Tarum (SA Erametsakeskus)

Lisainfo: +372 56 24 73 25 helju.leosk@valgamv.ee

Neljapäeval, 11. aprillil toimub Arved Viirlaiu Põhja-Eesti Metsaühistu korraline üldkoosolek Tallinnas RMK saalis, Viljandi mnt 18B. Koosolek algab rühmanõustamisega kell 15.00.

Päevakava: juhatuse 2012.a. tegevusaruanne ja majandusaasta aruanne, 2013.a tegevuskava ja eelarve projekt, juhtimisteenuse leping, rahulolu küsitluse tutvustamine, erikonto kasutamise eesmärk ja põhimõtted, Leader projekti tutvustamine, istutustalgute korraldamine, ühismetsanduse tutvustus, põhikirja täiendamine ja muud küsimused.

Neljapäeval, 11. aprillil toimub Arved Viirlaiu Põhja-Eesti Metsaühistu rühmanõustamine metsaomanikele Tallinnas RMK saalis (Viljandi mnt 18B)  algusega kell 15.00

Teema: metsaomanik ja avalik huvi erametsas, lektor Ülle Läll.

Õppepäeva toetab SA Erametsakeskus ja õppepäev on metsaomanikele tasuta

Lisainfo ja registreerimine: Kalle Põld, +372 58 228 555, kalle.pold@eramets.ee

Neljapäeval, 11. aprillil korraldab Viru-Lemmu Metsaselts Väike-Maarja raamatukogus (Lõuna 10) hooldusraiete alase õppepäeva.

Õppepäeva kava: loeng ”Hooldusraiete majanduslikud ja bioloogilised alused. Raiete mõju metsa arengule.” Lektor dotsent Ivar Sibul Eesti Maaülikoolist. Järgneb ringsõit Väike-Maarja ümbruse metsades koos dotsent Ivar Sibula, metsakonsulent Aadu Raudla ja metsaomanik Vello Metsoniga tutvumaks tehtud raietega ja raiet vajavate metsadega. Jagatakse praktilisi nõuandeid.

Üritus on osalejatele tasuta. Läbiviimist toetab SA Erametsakeskus.

Lisainfo: +372 52 489 63 või aadukas931@gmail.com.

Neljapäeval, 11. aprillil algusega kell 18.00 korraldab Tallinna Metsaomanike Selts  Tallinnas, Pühavaimu 6 rühmanõustamise.

Teemad: metsa majandamisest MÜ abil, Rakvere Metsaühistu  juht, metsandusspetsialist Lauri Salumäe vastab metsaomanike küsimustele.

Küsimused ja registreerimine: +372 56 266 165, annekaljuv@gmail.com või  metsaomanik@gmail.com

Laupäeval, 13. aprillilil kell 09.40- 10.45 toimub Kuusalu Rahvamajas (Kuusalu alevik, Keskväljak 10) Eesti Metsaühistu üldkoosolek.

Antakse ülevaate möödunud aasta tegevusest ning tutvustame ühistu edasisi plaane. Vastatakse liikmete järelpärimistele. Laste aega sisustab Harju Matkaklubi.

Lisainfo: +372 52 03 208 ja www.eestimetsaühistu.ee

Laupäeval, 13. aprillil algusega kell 10.00 toimub Vardi Erametsaseltsi praktiline õppepäev Raplamaal, Märjamaa vallas Russalus.

Õppepäeva teema: valgustus- ja harvendusraied metsanoorendikes – Taavi Ehrpais.

Kogunemine Russalu Külakeskuse juures.

Õppepäeva toetab SA Erametsakeskus ja õppepäev on metsaomanikele tasuta.

Lisainfo ja eelregistreerimine: Märt Linnamägi, +372 55 560 125  

Laupäeval, 13. aprillil toimub Hiiumaa Metsaseltsi õppepäev „Töövõtted valgustusraiel“.

Kogunemine kell 10.00 Malvaste teeristi parklas, sealt suundutakse edasi Kauste metsa.

Osalejatel soovitatakse kaasa võtta oma saed, võsalõikajad, kiinid, et harjutada töövõtteid ning saada nõuandeid oma tööriistade hoolduseks.

Läbiviijad: Kalle Laid, Mati Matto, Tõnu Koppel.

Lisainfo ja registreerimine: http://metsaselts.hiiumaa.ee/index.php?idc=104101810001352

Laupäeval, 13.aprillil algusega kell 10.00 toimub Eesti Metsaühistu korraldatav õppepäev Kuusalu Rahvamajas (Keskväljak 10, Kuusalu alevik).

Teema: “Metsandustoetused 2013. aastal”. Lektorid: Rünno Viir ja Peep Põntson

Oodatud on kõik metsaomanikud. Osavõtt tasuta, vajalik eelnev registreerimine.

Õppepäeva toetab SA Erametsakeskus.

Lisainfo: www.eestimetsaühistu.ee, +372 52 03 208 või info@eestimy.ee

Pühapäeval, 14. aprillil toimub Viru-Lemmu Metsaseltsi rühmanõustamine

Teemad: metsanduslikud toetused 2013, jahiseaduse muudatused.

Lektorid: Aadu Raudla ja Guido Ploompuu. Üritus on tasuta

Info ja registreerimine: guido.ploompuu@erametsaliit.ee või +372 55 583 777

 

0Shares