Metsandusõpinguid alustab aina enam täiskasvanud õppijaid

Koolides on taas õppetöödega alustatud ning Maa Elu küsis järgi, milliseid maaeluga seotud erialadest sel aastal enim õppida sooviti.

Eesti Maaülikooli oli huvi suur veterinaarmeditsiini ja toiduainete tehnoloogia vastu. Varasemast enam tunti huvi ka tehnikaerialade vastu: tehnika ja tehnoloogia, tehnotroonika, maaehitus ning vesiehitus ja veekaitse. Seevastu põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekaval ning metsanduses on märgata mõningast huviliste arvu langust.

Vastupidiselt maaülikoolile, on Luua Metsanduskoolis metsanduserialade vastu jätkuvalt huvi, kuid muutumas on õppijate vanus. Järjest rohkem astub kooli täiskasvanud õppureid, kes osalevad tasemeõppes mittestatsionaarses õppes ja mitmesugustel täiendõppekursustel.

Täiendõppurid osalevad huviga ka Räpina Aianduskooli koolitustel, kuhu minnakse sageli plaaniga alustada maal ettevõtlust, näiteks aianduse või maastikuehituse alal. Samuti tulevad õppima talunikud/põllumajandustöötajad, kes soovivad põllumajanduse kõrval hakata tegelema aiandusega või talvisel ajal käsitööga.

Loe populaarsematest erialadest täpsemalt Maa Elu artiklist.

0Shares