Metsaomanikud oskavad järjest paremini kasutada toetuste abi

Tänavu said Erametsakeskuse kaudu erametsaomanikud ja metsaühistud metsandustoetusi ligi 12 miljoni euro ulatuses. Tõusid ka mitme toetuse eelarved ning ühikumäärad.

Kevadel toimunud Natura metsa ning looduskaitseliste piirangute toetuse taotlusvoorus näitasid erametsaomanikud üles erilist aktiivsust taotledes toetusi kokku rohkem kui 76 400 hektarile ehk 5,043 mln euro eest, mis ületas taotlusvooru eelarvet 28 tuhande euroga.

Esmakordselt oli erametsaomanikel võimalik taotleda toetust looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäänud tulu eest. Tegemist oli täiesti uue toetuse liigiga ning esimene taotlusvoor tõi taotlema üle poole toetusõiguslikest metsaomanikest. Loodetavasti on see heaks stardipakuks ka ülejäänud metsaomanikele taotlemaks toetust piirangute tõttu saamata jäänud tulu kompenseerimiseks. Järgmine toetuse taotlemise võimalus on 2023. a aprillis.

Järgmisel aastal tõuseb ka maaomanikele makstav looduskaitsepiirangute kompensatsioon. Natura 2000 võrgustiku aladel ja väljaspool võrgustikku asuvate looduskaitsealade sihtkaitsevööndis, kus metsaraie on keelatud, hakkavad maaomanikud järgmisest aastast senise 110 euro asemel saama toetust 134 eurot hektari kohta.

Metsameetme tänavune esialgne eelarve oli juba algselt varasemast pisut suurem küündides kokku üle 2,3 miljoni euro. Sellest 426 000 eurot oli metsakahjustuste ennetamiseks ning kahjustatud metsa taastamiseks. Suurenes ka hooldusraie toetuse ühikuhind. Kui aga varasematel aastatel on metsameetme raames taotletavad hooldusraie mahud jäänud 10 000 hektari piiresse, siis tänavu küsiti toetust kõigi aegade suurimale pinnale ehk pea 14 000 hektarile. Taotlejate suure huvi tõttu suurendati tänavust eelarvet aga veel lisaks 314 700 euro võrra.

Julgustame metsaomanikke ka tuleval aastal oma metsade eest targalt hoolt kandma. Sageli on metsale vajalikud tegevused üsnagi kulukad, kuid tasub meeles pidada, et metsade hooldamisel ja uuendamisel on erinevate toetuste näol võimalik ka Erametsakeskuselt rahalist tuge saada. Samuti loodame, et näeme tuleval aastal metsaomanike suuremat aktiivsust ka üraskikahjustuste ennetamise toetuse taotlemisel, sest ennetus on alati parem kui tagajärgedega tegelemine.

0Shares