Metsaregistri uuendused annavad metsaomanikule kindluse, et tema omandiga ei toimetata tagaselja

Metsaomanik saab nüüdsest teate, kui nende naaber on saanud loa teha lage- või turberaiet ja lisaks on võimalik näha, kes vaadanud andmeid tema metsa kohta.

Metsaregistris on Andmekaitse Inspektsiooni soovituste järgi sisse viidud uuendus, mille abil metsaomanik saab vaadata, kes on uurinud tema metsa metsateatisi ja metsakaitseekspertiise. Registreeritud on ka n.ö. anonüümsed kasutajad märkega
„Metsaportaali avalike andmete kasutaja“. Metsaportaali avalike andmete kasutaja on isik, kes ei ole end metsaregistris autentinud. Siiski jääb alati maha jälg IP-aadressi näol. „See uuendus annab metsaomanikule kindluse, et tema omandiga ei toimetata tagaselja,“ ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Teise uuendusena jõuab riigiportaaliga ühinenud metsaomanikeni automaatteavitus, kui tema katastriüksusega piirnevale metsaosale on võetud lage- või turberaie metsateatis. „Nii on piirinaabritel võimalus raietes kaasa rääkida või suisa metsamaa endale osta, kui naabriga kokkuleppele jõutakse,“ selgitas keskkonnaminister, tuletades meelde, et teavitused saadetakse riigiportaali eesti.ee ja jõuavad piirinaabrini, kui need on suunatud n.ö. igapäeva e-postile.  Vaata suunamist lähemalt siit.

Metsaregistri täiendamise vajadusele juhtis tähelepanu õiguskantsler Ülle Madise, kelle hinnangul aitab metsateatiste automaatne edastamine huvitatud isikutele vältida tarbetuid arusaamatusi naabrite vahel, kuid samas säiliks metsateatise menetluse senine tõhusus.

Seega soovi korral piirinaabrid suhtlevad omavahel, kuid metsateatiste menetlemine üle vaatamine ja väljastamine toimub tavapärasel moel. Ka metsanduse uue arengukava aruteludes on olnud huvirühmade ühine soov kogukonna kaasamine metsa puudutavate otsuste langetamisel.

0Shares