Metsasektor seadis ühiseid sihte

Eelmisel nädalal toimus Tartus metsanduse Visioonikonverents, kus vaadati tulevikku ning arutati, kuidas võiks metsandus areneda aastaks 2037. Konverentsi ettekanded keskendusid säästlikule metsamajandusele, haridusele, tööstusele ja innovatsioonile metsanduses. Lisaks tutvustati värskeid statistilise metsainventuuri andmeid. 250 osaleja osavõtul otsiti aruteludes võimalusi visioonide elluviimiseks.

„Tuleb arvestada, et järgmistel kümnenditel puidu juurdekasv meie metsades väheneb, sest suur kogus metsi jõuab vanusesse, kus juurdekasv on paratamatult väiksem kui keskealistes metsades,“ selgitas Eesti Maaülikooli metsakasvatuse professor Hardi Tullus põhjusi, miks metsa vanuseline jaotus ja juurdekasv ei ole metsa ligi saja-aastase eluringi jooksul samad. Mets kasvab aeglaselt ja seda 20 aastaga oluliselt muuta ei saa. „Seetõttu on oluline sektori arendamisel keskenduda innovaatiliste lahenduste Eestile kohandamisele ja viia metsandusharidus ülikoolide kõrval ka üldhariduskoolidesse ,“ jätkas Tullus metsasektori ühiste sihtide vajadust rõhutades. Tihedam koostöö sealhulgas hariduses aitaks Tulluse sõnul leida metsa eluringi igas etapis uusi ja järjest paremaid lahendusi võimaluste ära kasutamiseks, sest kui ei ole metsa tundvaid noori, ei tule ka uuendused nii kergesti. „Tehnoloogia areneb meeletu kiirusega ja selle kannul püsida on isegi noortel raske.“

Ettekannetes toodi välja ka Eesti metsandusliku kõrghariduse väga hea tase, mis võimaldab igapäevaselt metsa majandamisel tarku otsuseid teha. Leiti, et järjest enam võiks teadus pakkuda tuge puidu suuremaks väärindamiseks. Kindel on see, et tehnoloogia areneb kiiresti, aga millist valdkonda see kõige enam mõjutab ja kuidas, ei tea täna veel keegi. „Oluline on, et teeme juba täna samme, et uuendusteks valmis olla,“ võttis Tullus päeva kokku. Olgu üheks näiteks puidu biorafineerimise tehas, mis võimaldab koha peal väärindada seda puitu, mida praegu Eestist odava hinna eest välja viiakse. Seda enam, et värsked statistilise metsainventeerimise (SMI) andmed näitasid metsa stabiilset juurdekasvu ja okaspuumetsade head seisu, mis tagab ka stabiilsuse metsa kasutamisel.

Metsasektor on Visioonikonverentsiks kokku tulnud alates 2006. aastast. Tänavu 20. aprillil kogunes metsanduse tuleviku üle Tartusse Kvartali konverentsikeskusesse arutlema 250 inimest, kes esindasid riigimetsa, erametsaomanikke, haridusasutusi, Keskkonnaministeeriumi, ettevõtjaid jt. Visioonikonverentsi korraldab Eesti Metsaselts.

0Shares