Metsaühistu soovitab: küttepuud tee talvel!

küttepuu

Metsaühistu kirjutab, et talvel on ajalooliselt olnud parim aeg metsatöödeks, eelkõige metsaraieks. Samuti on praegu käes parim aeg küttepuude tegemiseks.

Kuigi erinevaid küttelahendusi on mitmeid, on puidu– ja eelkõige haluküte paljude eestlaste esimene eelistus. Põhjusi selleks on mitmeid – esiteks on haluküte kõige odavam kütteliik (kui oma tööd ja vaeva mitte arvestada), teiseks paljudele lihtsalt meeldib elav tuli, kolmandaks võib see olla ka ainus kättesaadav lahendus, neljandaks… Põhjusi on palju, kirjutab Metsaühistu.

Küttepuudeks sobivad kõik puuliigid, ka erinevate puitude kütteväärtused on enam-vähem ühesugused, kuid halgude ahju ajamisel tuleb arvestada puidu tihedusega. Mida raskem puit (vaher, saar, tamm), seda tihedam puit ja seda rohkem on ühes halus põlevat ainet. Teistpidi jälle mida kergem puit (lepp, paju, haab), seda väiksem tihedus ja seda vähem põlevat ainet ühes halus. Seega peab olema ahju küttes ettevaatlik raskete halgudega, sest nendega võib ahju ka “lõhki kütta”.

Soe tuba nõuab kvaliteetseid ja kuivi küttepuid. Nende saamiseks tuleb halud kas osta (naabrimehelt, küttekontorist, turult jne) või ise vaeva näha. Lihtsam on neil, kel endal metsa – ilma igasuguse paberimajanduseta võib oma metsast kalendriaastas raiuda 20 tihumeetrit puitu. Kui kasutada see enda tarbeks, pole vaja vaeva näha ka rahalise poolega.

Loe Metsaühistu lehelt edasi, millal on parim aeg küttepuude tegemiseks ja millal täna tehtud puudega kütma saaks hakata.

0Shares