Metsaühistu Ühinenud Metsaomanikud on Eesti suurima FSC grupisertifikaadi haldaja

Ühinenud Metsaomanikud:

Metsaühistu Ühinenud Metsaomanikud MTÜ sai täna kinnituse, et on väärilised ja võimelised  haldama Eesti suurimat FSC® metsamajandamise ja tarneahela grupisertifikaati. Selle kohta väljastati ühistule litsents FSC®-C135147.

FSC® (Forest Stewardship Council®) on kasutusel nii metsamajandamise (FM – Forest Management) kui ka tarneahela (CoC – Chain of Custody) sertifitseerimisel. Grupisertifikaadi taotlemise eesmärk on toetada jätkusuutlikku metsamajandamist ja luua turueeliseid neile, kes majandavad oma metsa vastavalt FSC® sertifikaadi nõuetele.              

„Töö metsaomanike gruppi kokkupanemise, kontrollimise, andmete kogumise ja koolitamisega on käinud juba üle aasta,“ räägib Ühinenud Metsaomanikud MTÜ juhatuse esimees Kadri-Aija Viik. Tema sõnul viidi eelmise aasta lõpus SCS Global Services™  juhtimisel läbi esmane auditeerimine, mille raames vaadati põhjalikult üle kasutusel olevad andmebaasid ning ettevalmistused seireks. Kontrolliti ka metsas tehtud töid ja tehnikat ning vesteldi töötajatega. Auditi põhjal tehtud sõltumatu ja pädeva eksperdi otsus kinnitas, et Ühinenud Metsaomanikud on võimelised ja valmis haldama grupisertifikaati ning ühistu metsamajanduslik tegevus on vastavuses ühiselt heaks kiidetud säästva metsanduse põhimõtete ja standarditega.

Viigi sõnul on tänaseks grupis üle 40 liikme ja enam kui 50 000 ha metsamaad. Grupisertifikaadiga liitumise soovi on juba avaldanud veel ligi 30 metsaomanikku. Kõigi grupi liikmetega sõlmitakse lepingud, kus kirjeldatakse sertifikaadist tulenevad nõuded ja vastastikused kohustused.

Ühinenud Metsaomanikud  MTÜ  koondab ligi 700 metsaomanikku üle Eesti. Metsaühistu pakub oma liikmetele igakülgset nõustamist metsa kasvatamisel ning kõiki metsamajandamisega seotud teenuseid metsauuendamisest raieteni. Ühistu esindab metsaomanikke ka jahilepingute sõlmimisel ja haldab FSC® C135147 metsamajandamise ja tarneahela grupisertifikaati. Et tagada metsaühistu tegevuse vastavus kokkulepitud säästva metsanduse põhimõtetele ja sertifikaadist tulenevatele nõuetele, on Ühinenud Metsaomanikud esimese Eesti metsaühistuna tööle võtnud ka keskkonnaspetsialisti.

0Shares