Metsauuenduse hooldamiseks küsitakse toetust üha suuremale pindalale

Detsembri alguses lõppenud metsa uuendamise toetuse viimase vooru värsked andmed näitavad, et metsauuendamise hooldamiseks küsitakse toetust üha suuremale metsamaa pindalale, eelmise aasta sügisese vooruga võrreldes on kasv üle 30 protsendi.

Metsa uuendamise II taotlusvooru laekus 27 ühistaotlust 1257 erametsaomaniku eest kogusummas enam kui 1,17 miljonit eurot. Enim – 552 176 eurot – küsiti toetust metsataimede soetamiseks ja istutamiseks, maapinna ettevalmistamiseks ning metsauuendamise hooldamiseks taotleti mõlemal juhul ligi 310 000 eurot.
Vooru eelarve on 640 000 eurot, mida on 140 000 euro võrra rohkem kui mullu sügisel.

Andmetest nähtub, et kui eelmise sügisega võrreldes on metsataimede soetamiseks ja istutamiseks küsitud toetust sarnasele pindalale (2019. aastal 1372 hektarit ning tänavu 1380 hektarit), siis metsauuenduse hooldamise pindala on märkimisväärselt suurenenud 2857 hektarilt 3230 hektarini, mis teeb kasvuks 13 protsenti.

Metsauuenduse hooldamise pindala kasvu oli märgata juba kevadel toimunud esimeses taotlusvoorus, mil võrreldes 2019. aasta esimese perioodiga tõusis taotluses olnud hektarite arv 33 protsenti, 870 hektarilt 1153 hektarini. Kahe vooru keskmisena on mullusega võrreldes olnud kasv kolmandiku võrra.

Metsauuenduse hooldamiseks saab toetust kultuuri rajamise aastal ja sellele järgneval kolmel aastal. Looduslikult uuenenud metsataimede hooldamiseks saab toetust raie aastal ja sellele järgneval kolmel aastal.

SA Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun avaldas heameelt, et omanikud pööravad järjest enam tähelepanu sellele, et uue metsapõlve rajamisega võrdväärselt oluline on ka uuenduse hooldamine ning taimede valgustingimuste parendamine esimestel istutusjärgsetel aastatel, et tagada taimede elujõulisus.

Taotluste andmete järgi on jätkuvalt populaarseimaks metsa uuendamisel istutatavaks taimeks kuusk, järgnevad mänd ja kask.

Metsa uuendamise II voorus taotluse esitanud metsaomanike seas oli enim füüsilisi isikuid (950), järgnesid juriidilised isikud (245) ja füüsilisest isikust ettevõtjad (62). Ülekaalukalt enim küsiti toetust Lääne-Viru maakonnast.

Metsa uuendamise toetust saab taotleda metsataimede soetamiseks ja istutamiseks, maapinna ettevalmistamiseks ning metsauuenduse hooldamiseks. Järgmine taotluse esitamise võimalus on 2021. aastal.
Loe toetusest lähemalt SIIT.

Metsa uuendamise toetuse II vooru taotletud kogused hektarites maakondade lõikes

0Shares