Mikk Link: enamiku metsaomanike maa on välja ostetud juba enne nõukogude aega

mikk link

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees ütleb, et metsaomanikel on tulnud eraomandi kaitseks teha tublisti selgitustööd ning metsaomanike õiguste eest on plaanis jätkuvalt seista. Liidu eesmärgiks on ka panna rõhku liikmeeelisele.

Oled poolteist aastat Eesti Era-metsaliidu juhatuse esimees olnud ja jätkad nüüd teise poolteist aastat. Milline see esimene pool sulle kui juhile olnud on? On ju metsanduses valitsenud väga vastuoluline aeg.
Kui tagasi vaadata, kuidas meil läinud on, siis võib tunda, et ühiskonna surve, ootus ja kriitika metsaomanikele on kasvanud. See on nõudnud meilt omakorda rohkem selgitustööd eraomandi kaitsel. Me oleme tugevamad selgitajad ja ka tugevamad metsaomanike õiguste kaitsel. Kui öeldakse, et eraomand pole õige asi, siis peame meelde tuletama, et enamiku metsaomanike maa on välja ostetud juba enne nõukogude aega. See ei ole äri, vaid järjepidevus. Metsaomanikuks olemine on väärtus omaette. Minugi metsa ostis välja minu vanavanavanaisa.

Päris raske on olnud ühiskonna ootustele reageerida. Üks asi, millest ma eelmiselt juhatuse esimehelt Ants Erikult teatepulka üle võttes aru sain, oli see, et Erametsaliidul on vaja tugevat meeskonda. Seepärast otsustasin võtta ka uued inimesed ja moodustada täiesti oma tegevmeeskonna. Olen ülimalt rahul, sest meeskond on end täielikult tõestanud ja me oleme suutnud ühiskonna infovahetusele vastata. Me oleme tugevad ja selle märgiks on asjaolu, et oleme suurenenud – meiega liitus eelmisel aastal kaks uut ühistut ja ka kõikide liitu kuuluvate ühistute liikmeskond on aasta-aastalt kasvanud.

Meie rahuloluküsitlusest, mille igal aastal liikmete seas teeme, selgus, et meiega ollakse 90% osas rahul.

Aga tööd on nüüd muidugi vaja kõvasti edasi teha.

Pikemalt loe edasi Maalehest

0Shares