Millised on tegelikud keskkonnarikkumised metsas?

seen, seened, mets

Eelmisel aastal registreeris keskkonna­inspektsioon seoses raierikkumistega 56 väärteomenetlust, vahendab Maaleht.

“Tegu oli pigem hooletusest või tähelepanematusest toime pandud rikkumistega: kas on mindud raiega teise kinnistu piiridesse või puudub raietöödeks nõutav raieteatis,” selgitab keskkonnainspektsiooni looduskaitse osakonna juhataja Uno Luht rikkumiste iseloomu. Ta tõdeb, et kuigi metsateatiste esitamine on lihtne protseduur ning keskkonnaamet vaatab teatise kiirelt läbi ja annab ruttu ka vastuse, jääb metsaomanikul raie kohta metsateatis pahatihti esitamata.

Luhti sõnul on ilma metsateatiseta aga Eestis keeruline raietöid korraldada, sest metsateatist on vaja metsa raieks andmisel, metsamaterjali vedamisel ning ka siis, kui metsamaterjali hakatakse müüma.

Mullu olidki enam levinud rikkumised tulundusmetsas raie kohta metsateatise esitamata jätmine, raieõiguseta raied (raie tegija satub võõrale maale või teisele eraldisele, teeb teise raieliigi), raienõuete rikkumine (sh seemnepuude ja säilikpuude raie, hooldus- ja sanitaarraie tingimuste eiramine, võõra metsa kasutamine metsamaterjali veoks metsaomaniku loata jms).

Mullu algatas keskkonnainspektsioon seoses metsaraietega neli kriminaalasja – neist kahel juhul tehti raiet tulundusmetsas ja kahel juhul kaitsealal. Kriminaalasi alustatakse, kui on tekitatud oluline keskkonnakahju – rahalises mõõdus väljendatuna alates 4000 eurost.

Loe pikemalt Maalehest.

0Shares