Mullu küsitud Natura hüvitis laekub sel nädalal

Eramets, põder

Erametsakeskuses on kõik eelmise aasta hüvitise taotlused menetletud ning toetus jõuab taotlejateni sel nädalal. Kõigile metsaomanikele soovitud summas toetust ei jätkunud, hüvitissummat vähendati 4029 taotlejal.

2017. aastal oli Natura hüvitise eelarve 4,32 miljonit eurot. Kokku esitati Erametsakeskusele 5242 taotlust kogusummas 4 768 301 eurot.

Toetust taotleti kokku 66 352 hektarile erametsamaale. Sellest 50 608 hektarit asub piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal ning 15 744 hektarit Natura 2000 alal või väljaspool asuvas sihtkaitsevööndis.

Aprillis tehti toetuse otsused. Hüvitist makstakse kokku 64 383 hektarile, sellest sihtkaitsevööndis asub 15 227 hektarit, piiranguvööndis 49 155 hektarit. Sihtkaitsevööndist tulenevate piirangute hüvitamiseks maksti kokku 1 675 012 eurot, piiranguvööndist tulenevate piirangute kompenseerimiseks 2 644 988 eurot.

Eelarvest ei jätkunud kõigi piiranguvööndis asuvate metsaalade eest täies mahus hüvitise maksmiseks, puudu jäi 304 328 eurot. Seetõttu vähendati 4029 taotleja puhul esialgset piiranguvööndi hüvitise määra 60 eurolt 53,81 eurole. Füüsilisest isikust taotlejatel peetakse summast kinni ka tulumaks.

Toetuse otsused tehti märtsi lõpus ning toetusraha peaks taotlejate pangakontole jõudma käesoleva nädala jooksul.

Toetuse saajate nimekirja näeb erametsaportaalis SIIN.

Tänavu saab toetust küsida vaid läbi e-PRIA. Loe täpsemalt Natura toetuse lehelt.

0Shares