Omanike huvi metsa uuendamise vastu on jätkuvalt suur

Tänavusest metsa uuendamise toetuse esimesest taotlusvoorust küsiti toetust metsataimede istutamiseks enam kui 2370 hektarile. Kõige agaramad istutajad on Lääne-Virumaa metsaomanikud.

Metsa uuendamise toetust taotleti kokku enam kui 1,38 miljoni euro eest, vooru eelarve oli 830 000 eurot. Kõige rohkem – 948 116 eurot – küsiti toetust metsataimede soetamiseks ja istutamiseks.
Ülekaalukalt kõige rohkem istutatakse kuuske, järgnevad mänd ja kask. Võrreldes 2020. aastaga on märkimisväärselt kasvanud sanglepa istutamine: 2020. aastal istutati toetuse abil 1980 sangleppa, tänavu 12 510.

Eelmise aasta esimese vooruga võrreldes on toetuse abil uuendatud hektarite maht mõnevõrra tagasihoidlikum – mullu istutati metsataimi 2844 hektarile.

„Viimastel aastatel on raiemaht olnud varasemaga võrreldes mõnevõrra tagasihoidlikum, tõenäoliselt seetõttu pole istutamisnäitaja enam uusi rekordeid löönud,“ selgitas Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun. „Metsaomanike huvi uue metsa rajamise vastu püsib aga jätkuvalt kõrgel ja peame tõdema, et toetusraha kõigile täies mahus ei jagu. Reeglina peame suuremate metsapindade omanike taotlusi kärpima.“

Metsa uuendamise toetust saab küsida metsataimede soetamiseks ja istutamiseks, metsamaapinna ettevalmistamiseks ja metsauuenduse hooldamiseks.

Kõige agaramad metsataimede istutajad ja maapinna ettevalmistajad on Lääne-Virumaa metsaomanikud, kes taotlesid toetust istutustöödeks 324 hektaril ning maapinna ettevalmistamiseks 450 hektaril. Aktiivse metsauuendamisega paistavad silma ka Võru ja Viljandi maakond.

Toetusmeetmel on kaks taotlusvooru – esimene toetusvoor eelarvega 830 000 eurot lõppes 1. juulil, teise toetusvooru taotluste esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 1. detsembril. Teise vooru eelarve on 610 000 eurot.

Toetuse kohta leiab lisainfot erametsaportaalist.

2021. aasta I taotlusvoorus taotletud mahud hektarites maakondade lõikes:

Maakond Istutamine Maapinna ettevalmistus Hooldamine
Harju maakond 178,21 280,24 95,08
Hiiu maakond 43,70 60,78 0,50
Ida-Viru maakond 64,34 56,38 42,76
Jõgeva maakond 153,07 222,71 37,20
Järva maakond 127,81 216,92 80,99
Lääne maakond 80,65 198,99 0,73
Lääne-Viru maakond 324,89 450,31 118,98
Põlva maakond 140,52 320,10 100,95
Pärnu maakond 206,93 195,68 35,89
Rapla maakond 158,98 259,64 96,39
Saare maakond 141,54 163,39 47,65
Tartu maakond 120,68 257,77 52,89
Valga maakond 117,83 157,84 35,71
Viljandi maakond 299,32 305,29 90,25
Võru maakond 211,82 440,72 154,21
Kokku 2 370,29 3 586,76 990,18

 

2021. aasta I taotlusvoorus istutatud taimede arv, millele küsiti toetust:

Puuliik Taotletud pindala Algtihedus tk/ha Istutatud taimede arv
Kuusk 1 760,13 1 500 2 640 195
Mänd 313,87 2 600 816 062
Kask 282,25 1 500 423 375
Laialehised 0,23 1 500 345
Sanglepp 8,34 1 500 12 510
Muu 5,47 1 500 8 205
Kokku 2 370,29   3 900 692

 

 

0Shares